Energeticky pasívny dom » Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)

Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)

Od 1.7.2019 “potichu” vstúpila do platnosti revízia tepelno-technickej normy (označenie STN 73 0540-2+Z1+Z2). Prečo sa vlastne menila? Čo som to sledoval, tak odborná verejnosť sa tou normou začala intenzívnejšie zaoberať v momente, keď Ministerstvo výstavby vyhlásilo dotácie na rodinné dom s takmer nulovou spotrebou energie. A projektanti a ľudia, čo robili certifikáty prišli očividne na to, že normy sú divoko nastavené a zatlačili na ministerstvo výstavby, aby sa s tým niečo spravilo…
Podľa nás v ateliéri problematické bolo to, že táto norma vznikla skôr, ako prišla do platnosti Vyhláška 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov (zjednodušene laicky “energetická certifikácia”). A tá legislatíva nebola zosúladená a vzájomne “sa bili”.

A ľudia, čo chceli žiadať dotácie postupne tiež prišli na to, že vlastne nemajú šancu splniť nastavené kritéria, hoci ich domy mali vydaný certifikát A0 – čiže dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Takže čo sa zmenilo?

Vybral som iba veci pre rodinné domy. Kto si chce pozrieť celú normu a všetky podrobnosti, buď si ju vyžiadajte na pozretie u svojho projektanta, ak ju už má, alebo si ju musíte kúpiť tu.


Porovnanie požiadaviek na obvodové konštrukcie stavby:

Čo je zásadná zmena? V do júla 2019 platnej norme sme mali od 1.1.2021 definované hodnoty konštrukcií ako “normalizované – čiže záväzné”. V revízii sa to zmenilo na “odporúčané”.

Zjednodušene povedané, ostáva v platnosti pre konštrukcie stav, ktorý už platí od 1.1.2016 a rok 2021 na tom nič nezmení. Iba ak dobrovoľne chcete, alebo ak zvolíte takú technológiu v dome, že to ovplyvní celkový výsledok certifikátu (napríklad menej energeticky efektívne technológie.) To už musí zhodnotiť projektant.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Porovnanie požiadaviek na okná a dvere (otvorové konštrukcie):

Čo je zásadná zmena pri oknách a dverách? V do júla 2019 platnej norme sme mali od 1.1.2021 definované hodnoty takých okien, ktoré na trhu neexistovali ! Ak aj existovali, o čom ja neviem, tak cena za ne bude šialená. Super, že? Jednoducho by ste sa mohli aj poskladať, ale nezohnali by ste pravdepodobne také okná 🙂
Revízia toto upravuje a menia sa niektoré požadované hodnoty.

A rovnako ako pri konštrukciách platí aj tu, že to čo bolo ako “normalizované – čiže záväzné” sa v revízii po roku 2021 zmenilo na “odporúčané”. Čiže platí to isté čo pri konštrukciách. Ak chcete lepšie okná, je to vaša vec, alebo ak zvolíte takú technológiu v dome, že to ovplyvní celkový výsledok certifikátu (napríklad menej energeticky efektívne technológie.) budete musieť dať okná lepšie. To už musí zhodnotiť projektant.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy:

Z tohoto sme mali hlavu v smútku s kolegami asi pol roka… Lebo pri malých domoch splniť požiadavky v doterajšej norme bolo prakticky nereálne. Alebo ak aj bolo, vychádzalo nám pri prepočtoch to, že ľudia, čo budú chcieť malé domy majú jednoducho smolu, ak chcú mať legislatívne všetko v poriadku. Proste tieto parametre boli zle nastavené a už sme si v ateliéri robili srandu, že sa niekto rozhodol, že rodinné domy týmto idú postupne zakázať stavať.

Problém ale asi bol skôr v tomto: Nám v ateliéri to pripadalo tak, že keď sa tvorila norma, tak sa jednoducho povedalo:
– Od 2016 všetky parametre dáme “deleno 2”
– A po 2021 to zase dáme “deleno 2”.

A nikto si asi nedal tú námahu prepočítať na reálnych stavbách, či je to vôbec prakticky realizovateľné. Hlavne pri rodinných domoch často vychádzali šialené rozpory. Nebol problém s pomocou správnej kombinácie konštrukcií a technológií navrhnúť dom v kategórii A0 s výbornou spotrebou energií, ale zároveň taký dom nesplnil hlavné požiadavky normy STN 73 0540-2 z tabuľky nižšie. Vcelku absurdná situácia. Netvrdím, že by to bolo nereálne navrhnúť a postaviť, ale ekonomická stránka hlavne pri malých domoch už bola fakt divoká.

A rovnako ako pri tabuľkách vyššie platí aj tu, že to čo bolo ako “normalizované – čiže záväzné” sa v revízii po roku 2021 zmenilo na “odporúčané”.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Stručné zhodnotenie

Celkom som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať ďalej, lebo takýmto spôsobom tvorby legislatívy v tom majú všetci zainteresovaní vcelku chaos. Marketing a média následne ľudom robia stres, že po 2021 budú domy brutálne predražené… Pri projektoch, ktoré často bežia niekoľko rokov a počas nich sa zmenia zásadné požiadavky zopár krát je fakt “radosť” projektovať.

Zatiaľ podľa všetkého ostáva v platnosti Vyhláška 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov v stave, akom bola, čiže požiadavky na dosiahnutie energetického certifikátu A0 od 1.1.2021 sú stále platné.


Teda platí:

Stavba, ktorej žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná po 1.1.2021 musí splniť energetický certifikát A0.

Ak ešte nemáte stavebné povolenie a dostanete ho do 31.12.2020, dom musí splniť energetický certifikát A1, aj keby bol kolaudovaný trebárs v roku 2025. A0 je v tomto prípade dobrovoľný a preto je na neho aktuálne dotácia.

Ospravedlnenie: Tie formulácie som síce po sebe v mailoch opravoval, ale aj tak sa asi v noci neoplatí písať, lebo ani opravný mail nebol korektný.  Správna formulácia je teda táto hore vyššie červenou.

 

Usmernenia priamo z ministerstva:

Pre podrobnejšie informácie si môžete pozrieť dokumenty priamo z ministerstva – v časti usmerenenia hľadajte:

1/ Usmernenie MDVRR SR SV k problematike energetickej hospodárnosti pripovoľovaní a kolaudovaní budov

2/ DOPLNOK č. 1 k Usmerneniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie výstavby k problematike energetickej hospodárnosti pri povoľovaní a kolaudovaní budov.

 


Nenašiel som žiadnu jej zmenu alebo náhradu. Akurát je teraz väčšia “voľnosť” po tejto revízii STN 73 0540-2, ako sa parametre Domu s takmer nulovou spotrebou energie dajú dosiahnuť.

Ak máte niekto náhodou iné info, dajte do komentára 🙂


Poznámka:
V porovnaní noriem som odprezentoval v článku iba pár základných rozdielov pre rodinné domy. V tabuľkách v článku nie sú všetky čísla, ktoré reálne tabuľky v norme obsahujú. Rovnako tabuľky nie sú kompletné, len fragmenty z nich. Cieľom bolo iba informovať vás o rozdieloch a o tom, že si treba podrobne novú normu prejsť. Kompletná norma je k dispozícii na zakúpenie priamo na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie.

architekti - fero lehocký

Fero Lehocký, architekt

Blog na inardex.sk vznikol ako moje hľadanie ideálnych rodinných domov. Som architekt, stále nespokojný s bežným štandardom. Spolu s kolegami sa špecializujeme na projekty rodinných domov s čo najnižšou spotrebou energie. Ale hlavne príjemnými na užívanie. Naše skúsenosti netajíme a píšeme sem.

.

Páčil sa vám tento článok?

Pripravujem pre Vás ďalšie zaujímavé tipy v bezplatnom seriáli článkov o rodinných domoch a interiéroch, ktorý nenájdete nikde na webe. Ani tu na blogu. Prístup môžete získať hneď teraz a rovno získate tieto knihy tiež zdarma:

ebooky rodinné domy a interiéry


Tags: ,
16 comments on “Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)
 1. Peter píše:

  Len pre doplnenie, požiadavky na A0 neplatia na domy kolaudované od 1.1.2021, ale na stavby, ktorých žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná od 1.1.2021.
  Čiže ak sa podala žiadosť 31.12.2020 a kolaudovať sa bude napr. v 2023, tak bude potrebné aby splnila iba A1.

  • ferol píše:

   Ano, spravne. Dakujem za pripomienku. Dam to do clanku.

  • Peter S píše:

   Dobrý deň,

   rád by som sa poinformoval, nakoľko pozerám, že ja to chápem troška ináč, kľudne ma opravte, rád sa priučím 🙂
   Podľa vyhlášky 364/2012, citujem:

   (4) Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

   Z tejto formulácie jasne vyplýva, že nové budovy POSTAVENÉ po 31.decembri 2020.
   A vo vyhláške 324/2016, ktorou sa mení vyhláška 364/2012 sa nepíše o zmene tejto formulácie.

   Takže poprosím Vás, či mi to viete objasniť.

   Ďakujem

 2. Milan píše:

  Takže je to stopercentne tak, že ak mi stačí A1, tak mi stačí mať podanú žiadosť o stavebné povolenie do 31.12.2020? Alebo už musím mať v rukách stavebné povolenie? Lebo formulácia v hromadnom maili je iná ako je následne v článku. Medzi podaním žiadosti o povolenie a samotným povolením môže byť kľudne rozdiel pol roka.

  A druhá vec – je možné, že do 31.12.2020 príde ešte k nejakej zmene? Lebo u nás je možné všeličo 🙁

 3. Maroš píše:

  “””Náš štát vedú osobnosti, ktoré sú naozaj profíci v tom čo robia a radia im “nezávislí” odborníci a chcú len a len naše dobro :-)”””
  PS: Takýto bordel je aj v inej legislatíve tvorenej za posledné roky. Po vydaní tejto normy som sa na jednom seminári slušne hádal s jedným z tvorcov normy (tak sa prezentoval pán z SKGBC), pričom sme sa rozprávali aj práve o tých neexistujúcich oknách. Dostal som info, že doba ide dopredu, firmy si konkurujú a v roku 2021 to bude bežne na trhu 🙂

  • ferol píše:

   ….super..a mozno budu na trhu, ale budu to potom asi jedine štvorsklá (ťažké), alebo niektoré sklá nahradené špeci fóliami (otázna životnosť)

   Akurat problem bol, ze ak aj budu na trhu od 2021, tak dotiacia v roku 2019 by bola nesplnitelna, cize zbytocne vyhlasena 🙂

 4. Roman píše:

  Síce takmer neskoro ale predsa. Je ale neuveriteľné že na problém nemožnosti dosiahnutia normových hodnôt (cca 20 kWh/m2a) pre menšie domy sa upozorňovalo už viac ako 5 rokov, a riešenie prišlo až teraz. A aj tak je tu ešte stále ten zákon/vyhláška, ktoré dané stavby stále znevýhodňuje, ale tam je to už aspoň ako tak dosiahnuteľné. Zdá sa mi až neuveriteľné, že niekto kto chce šetriť na energiách tím najzákladnejším spôsobom, teda stavbou malého praktického domu, je nakoniec vlastne potrestaný. To mi pripadá ako keby som tvrdil, že nejaký 600-koňový superšport je šetrnejší k prostrediu pretože má emisie na liter o 10% menšie ako malé mestské auto, ale to že spotreba benzínu je štvrtinová by som akosi schválne nespomenul. S tými parametrami okien je to podobné.

  • Fero Lehocky píše:

   Plne sa stotoznujem s tymto prispevkom..
   Ja roky tvrdim, ze idealny by bol stav, certifikovat nie na m2, ale na osobu za rok.
   Ale problem je, ze rovnaky ako pri autach. Moze sa raz viest 1 clovek, nabuduce 5 ludi. V dome sa tie pocty tiez menia. Ale ak ma kolega 100m2 maly stary dom, ale byva v nom 5 clenna rodina, sprava sa ekologickejsie, ako dvojcellba rodina v papierovo pasivom o 300m2 plochy…

   To je na tom absurdne

 5. Michal píše:

  No podľa mňa je dlhodobý cieľ taký, aby si len elity mohli dovoliť veľké domy a plebs sa zmiery s tým, že v rámci ochrany planéty sa potlačia v bytovkách. A ešte nám aj autá zakážu vlastniť (budú zdieľané). Nový socík.

 6. Ing. Jašurda píše:

  Som tiež projektant a som rád, že máte na celú vec taký triezvy pohľad. Inak zaujímavo pôsobí napríklad taká rekuperačná jednotka v novom dome osadenom v typickej dedinskej zástavbe spaľujúcej v peciach na pevné palivo takmer všetko – hlavne pri nízkom tlaku… Len tak na okraj A0 vychádza (pri zohľadnení GFPE) takmer pri každom dome s kúrením na drevené pelety…

 7. Robert píše:

  Dobry den,
  plati prosim vas este stale podmienka, ze staci mat podanu ziadost o vydanie stavebneho povolenia do 1.1.2021 a nemusim este splnat podmienku pre A0?
  Vo vela clankoch som sa docital, ze zavazny pre povinnost mat A0 je datum vydania stavebneho povolenia, vsetky stavebne povolenia vydane po 1.1.2021 musia byt A0, ale to mi nedava moc zmysel.

  Dakujem

  • Fero Lehocky píše:

   neviem o tom, ze by sa nieco zmenilo, ale na Slovensku vela stavebnych uradov si legislativu “vysvetluje po svojom”.

   takze urcite sa najdu urady, kde uz teraz budu chciet brat iba projekty A0…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*