Energeticky pasívny dom » Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)

Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)

Od 1.7.2019 “potichu” vstúpila do platnosti revízia tepelno-technickej normy (označenie STN 73 0540-2+Z1+Z2). Prečo sa vlastne menila? Čo som to sledoval, tak odborná verejnosť sa tou normou začala intenzívnejšie zaoberať v momente, keď Ministerstvo výstavby vyhlásilo dotácie na rodinné dom s takmer nulovou spotrebou energie. A projektanti a ľudia, čo robili certifikáty prišli očividne na to, že normy sú divoko nastavené a zatlačili na ministerstvo výstavby, aby sa s tým niečo spravilo…
Podľa nás v ateliéri problematické bolo to, že táto norma vznikla skôr, ako prišla do platnosti Vyhláška 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov (zjednodušene laicky “energetická certifikácia”). A tá legislatíva nebola zosúladená a vzájomne “sa bili”.

A ľudia, čo chceli žiadať dotácie postupne tiež prišli na to, že vlastne nemajú šancu splniť nastavené kritéria, hoci ich domy mali vydaný certifikát A0 – čiže dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Takže čo sa zmenilo?

Vybral som iba veci pre rodinné domy. Kto si chce pozrieť celú normu a všetky podrobnosti, buď si ju vyžiadajte na pozretie u svojho projektanta, ak ju už má, alebo si ju musíte kúpiť tu.


Porovnanie požiadaviek na obvodové konštrukcie stavby:

Čo je zásadná zmena? V do júla 2019 platnej norme sme mali od 1.1.2021 definované hodnoty konštrukcií ako “normalizované – čiže záväzné”. V revízii sa to zmenilo na “odporúčané”.

Zjednodušene povedané, ostáva v platnosti pre konštrukcie stav, ktorý už platí od 1.1.2016 a rok 2021 na tom nič nezmení. Iba ak dobrovoľne chcete, alebo ak zvolíte takú technológiu v dome, že to ovplyvní celkový výsledok certifikátu (napríklad menej energeticky efektívne technológie.) To už musí zhodnotiť projektant.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Porovnanie požiadaviek na okná a dvere (otvorové konštrukcie):

Čo je zásadná zmena pri oknách a dverách? V do júla 2019 platnej norme sme mali od 1.1.2021 definované hodnoty takých okien, ktoré na trhu neexistovali ! Ak aj existovali, o čom ja neviem, tak cena za ne bude šialená. Super, že? Jednoducho by ste sa mohli aj poskladať, ale nezohnali by ste pravdepodobne také okná 🙂
Revízia toto upravuje a menia sa niektoré požadované hodnoty.

A rovnako ako pri konštrukciách platí aj tu, že to čo bolo ako “normalizované – čiže záväzné” sa v revízii po roku 2021 zmenilo na “odporúčané”. Čiže platí to isté čo pri konštrukciách. Ak chcete lepšie okná, je to vaša vec, alebo ak zvolíte takú technológiu v dome, že to ovplyvní celkový výsledok certifikátu (napríklad menej energeticky efektívne technológie.) budete musieť dať okná lepšie. To už musí zhodnotiť projektant.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy:

Z tohoto sme mali hlavu v smútku s kolegami asi pol roka… Lebo pri malých domoch splniť požiadavky v doterajšej norme bolo prakticky nereálne. Alebo ak aj bolo, vychádzalo nám pri prepočtoch to, že ľudia, čo budú chcieť malé domy majú jednoducho smolu, ak chcú mať legislatívne všetko v poriadku. Proste tieto parametre boli zle nastavené a už sme si v ateliéri robili srandu, že sa niekto rozhodol, že rodinné domy týmto idú postupne zakázať stavať.

Problém ale asi bol skôr v tomto: Nám v ateliéri to pripadalo tak, že keď sa tvorila norma, tak sa jednoducho povedalo:
– Od 2016 všetky parametre dáme “deleno 2”
– A po 2021 to zase dáme “deleno 2”.

A nikto si asi nedal tú námahu prepočítať na reálnych stavbách, či je to vôbec prakticky realizovateľné. Hlavne pri rodinných domoch často vychádzali šialené rozpory. Nebol problém s pomocou správnej kombinácie konštrukcií a technológií navrhnúť dom v kategórii A0 s výbornou spotrebou energií, ale zároveň taký dom nesplnil hlavné požiadavky normy STN 73 0540-2 z tabuľky nižšie. Vcelku absurdná situácia. Netvrdím, že by to bolo nereálne navrhnúť a postaviť, ale ekonomická stránka hlavne pri malých domoch už bola fakt divoká.

A rovnako ako pri tabuľkách vyššie platí aj tu, že to čo bolo ako “normalizované – čiže záväzné” sa v revízii po roku 2021 zmenilo na “odporúčané”.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Stručné zhodnotenie

Celkom som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať ďalej, lebo takýmto spôsobom tvorby legislatívy v tom majú všetci zainteresovaní vcelku chaos. Marketing a média následne ľudom robia stres, že po 2021 budú domy brutálne predražené… Pri projektoch, ktoré často bežia niekoľko rokov a počas nich sa zmenia zásadné požiadavky zopár krát je fakt “radosť” projektovať.

Zatiaľ podľa všetkého ostáva v platnosti Vyhláška 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov v stave, akom bola, čiže požiadavky na dosiahnutie energetického certifikátu A0 od 1.1.2021 sú stále platné.


Teda platí:

Stavba, ktorej žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná po 1.1.2021 musí splniť energetický certifikát A0.

Ak ešte nemáte stavebné povolenie a dostanete ho do 31.12.2020, dom musí splniť energetický certifikát A1, aj keby bol kolaudovaný trebárs v roku 2025. A0 je v tomto prípade dobrovoľný a preto je na neho aktuálne dotácia.

Ospravedlnenie: Tie formulácie som síce po sebe v mailoch opravoval, ale aj tak sa asi v noci neoplatí písať, lebo ani opravný mail nebol korektný.  Správna formulácia je teda táto hore vyššie červenou.

 

Usmernenia priamo z ministerstva:

Pre podrobnejšie informácie si môžete pozrieť dokumenty priamo z ministerstva – v časti usmerenenia hľadajte:

1/ Usmernenie MDVRR SR SV k problematike energetickej hospodárnosti pripovoľovaní a kolaudovaní budov

2/ DOPLNOK č. 1 k Usmerneniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie výstavby k problematike energetickej hospodárnosti pri povoľovaní a kolaudovaní budov.

 


Nenašiel som žiadnu jej zmenu alebo náhradu. Akurát je teraz väčšia “voľnosť” po tejto revízii STN 73 0540-2, ako sa parametre Domu s takmer nulovou spotrebou energie dajú dosiahnuť.

Ak máte niekto náhodou iné info, dajte do komentára 🙂


Poznámka:
V porovnaní noriem som odprezentoval v článku iba pár základných rozdielov pre rodinné domy. V tabuľkách v článku nie sú všetky čísla, ktoré reálne tabuľky v norme obsahujú. Rovnako tabuľky nie sú kompletné, len fragmenty z nich. Cieľom bolo iba informovať vás o rozdieloch a o tom, že si treba podrobne novú normu prejsť. Kompletná norma je k dispozícii na zakúpenie priamo na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie.

architekti - fero lehocký

Fero Lehocký, architekt

Blog na inardex.sk vznikol ako moje hľadanie ideálnych rodinných domov. Som architekt, stále nespokojný s bežným štandardom. Spolu s kolegami sa špecializujeme na projekty rodinných domov s čo najnižšou spotrebou energie. Ale hlavne príjemnými na užívanie. Naše skúsenosti netajíme a píšeme sem.

.

Páčil sa vám tento článok?

Pripravujem pre Vás ďalšie zaujímavé tipy v bezplatnom seriáli článkov o rodinných domoch a interiéroch, ktorý nenájdete nikde na webe. Ani tu na blogu. Prístup môžete získať hneď teraz a rovno získate tieto knihy tiež zdarma:

ebooky rodinné domy a interiéry


Tags: ,
31 comments on “Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)
 1. Peter píše:

  Len pre doplnenie, požiadavky na A0 neplatia na domy kolaudované od 1.1.2021, ale na stavby, ktorých žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná od 1.1.2021.
  Čiže ak sa podala žiadosť 31.12.2020 a kolaudovať sa bude napr. v 2023, tak bude potrebné aby splnila iba A1.

  • ferol píše:

   Ano, spravne. Dakujem za pripomienku. Dam to do clanku.

  • Peter S píše:

   Dobrý deň,

   rád by som sa poinformoval, nakoľko pozerám, že ja to chápem troška ináč, kľudne ma opravte, rád sa priučím 🙂
   Podľa vyhlášky 364/2012, citujem:

   (4) Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

   Z tejto formulácie jasne vyplýva, že nové budovy POSTAVENÉ po 31.decembri 2020.
   A vo vyhláške 324/2016, ktorou sa mení vyhláška 364/2012 sa nepíše o zmene tejto formulácie.

   Takže poprosím Vás, či mi to viete objasniť.

   Ďakujem

 2. Milan píše:

  Takže je to stopercentne tak, že ak mi stačí A1, tak mi stačí mať podanú žiadosť o stavebné povolenie do 31.12.2020? Alebo už musím mať v rukách stavebné povolenie? Lebo formulácia v hromadnom maili je iná ako je následne v článku. Medzi podaním žiadosti o povolenie a samotným povolením môže byť kľudne rozdiel pol roka.

  A druhá vec – je možné, že do 31.12.2020 príde ešte k nejakej zmene? Lebo u nás je možné všeličo 🙁

 3. Maroš píše:

  “””Náš štát vedú osobnosti, ktoré sú naozaj profíci v tom čo robia a radia im “nezávislí” odborníci a chcú len a len naše dobro :-)”””
  PS: Takýto bordel je aj v inej legislatíve tvorenej za posledné roky. Po vydaní tejto normy som sa na jednom seminári slušne hádal s jedným z tvorcov normy (tak sa prezentoval pán z SKGBC), pričom sme sa rozprávali aj práve o tých neexistujúcich oknách. Dostal som info, že doba ide dopredu, firmy si konkurujú a v roku 2021 to bude bežne na trhu 🙂

  • ferol píše:

   ….super..a mozno budu na trhu, ale budu to potom asi jedine štvorsklá (ťažké), alebo niektoré sklá nahradené špeci fóliami (otázna životnosť)

   Akurat problem bol, ze ak aj budu na trhu od 2021, tak dotiacia v roku 2019 by bola nesplnitelna, cize zbytocne vyhlasena 🙂

   • Damian píše:

    Je to síce už staršia tema, avšak keď pozerám na okná v jednej z cenových ponúk, tak pozorujem, že čím menšie okno, tak tým horšie tepelno izolačné vlastnosti ma to okno. Jeden výrobca raz povedal, že najlepšie okno je také, ktoré nemá rámy ?,chcel naznačiť, že rám je najslabším prvkom okna.
    Pri projekcii a kolaudácii domu sa berú do úvahy hodnoty “priemerného okna ” alebo skutočné hodnoty konkrétnych okien.
    Damián

    • Fero Lehocky píše:

     v projekcii je viacero roznych vypoctov. Komplikovanejsie, zjednodusenejsie.. Vacsina projektantov kurenia pouziva priemerne hodnoty, lebo na samotne dimenzovanie vykurovacich systemov to staci (vzdy to ma nejake rezervy)

     Ak clovek chce ratat co najpresnejsie, su aj vypocty, kde sa to pocita uplne presne s kazdym oknom. Napriklad PHPP, medoty vypoctu energetickeho certifikatu a podobne.

 4. Roman píše:

  Síce takmer neskoro ale predsa. Je ale neuveriteľné že na problém nemožnosti dosiahnutia normových hodnôt (cca 20 kWh/m2a) pre menšie domy sa upozorňovalo už viac ako 5 rokov, a riešenie prišlo až teraz. A aj tak je tu ešte stále ten zákon/vyhláška, ktoré dané stavby stále znevýhodňuje, ale tam je to už aspoň ako tak dosiahnuteľné. Zdá sa mi až neuveriteľné, že niekto kto chce šetriť na energiách tím najzákladnejším spôsobom, teda stavbou malého praktického domu, je nakoniec vlastne potrestaný. To mi pripadá ako keby som tvrdil, že nejaký 600-koňový superšport je šetrnejší k prostrediu pretože má emisie na liter o 10% menšie ako malé mestské auto, ale to že spotreba benzínu je štvrtinová by som akosi schválne nespomenul. S tými parametrami okien je to podobné.

  • Fero Lehocky píše:

   Plne sa stotoznujem s tymto prispevkom..
   Ja roky tvrdim, ze idealny by bol stav, certifikovat nie na m2, ale na osobu za rok.
   Ale problem je, ze rovnaky ako pri autach. Moze sa raz viest 1 clovek, nabuduce 5 ludi. V dome sa tie pocty tiez menia. Ale ak ma kolega 100m2 maly stary dom, ale byva v nom 5 clenna rodina, sprava sa ekologickejsie, ako dvojcellba rodina v papierovo pasivom o 300m2 plochy…

   To je na tom absurdne

 5. Michal píše:

  No podľa mňa je dlhodobý cieľ taký, aby si len elity mohli dovoliť veľké domy a plebs sa zmiery s tým, že v rámci ochrany planéty sa potlačia v bytovkách. A ešte nám aj autá zakážu vlastniť (budú zdieľané). Nový socík.

 6. Ing. Jašurda píše:

  Som tiež projektant a som rád, že máte na celú vec taký triezvy pohľad. Inak zaujímavo pôsobí napríklad taká rekuperačná jednotka v novom dome osadenom v typickej dedinskej zástavbe spaľujúcej v peciach na pevné palivo takmer všetko – hlavne pri nízkom tlaku… Len tak na okraj A0 vychádza (pri zohľadnení GFPE) takmer pri každom dome s kúrením na drevené pelety…

  • ferol píše:

   No ved prave, ze A0 vychadza kludne v starom dome bez zateplenia na A0 s tymi peletami…. Ale taky dom nesplni vsetky tie podmienky v certifikate pred tym… To som principialne vysvetloval v tomto videu: https://inardex.sk/riadene-vetranie-legislativa/
   Akurat to nie je uplne koretne s teplou vodou, je to velmi zjednodusena ukazka principu, o co asi ide..

 7. Robert píše:

  Dobry den,
  plati prosim vas este stale podmienka, ze staci mat podanu ziadost o vydanie stavebneho povolenia do 1.1.2021 a nemusim este splnat podmienku pre A0?
  Vo vela clankoch som sa docital, ze zavazny pre povinnost mat A0 je datum vydania stavebneho povolenia, vsetky stavebne povolenia vydane po 1.1.2021 musia byt A0, ale to mi nedava moc zmysel.

  Dakujem

  • Fero Lehocky píše:

   neviem o tom, ze by sa nieco zmenilo, ale na Slovensku vela stavebnych uradov si legislativu “vysvetluje po svojom”.

   takze urcite sa najdu urady, kde uz teraz budu chciet brat iba projekty A0…

 8. Rastislav píše:

  Dobry den,

  chceli by sme vediet, ci sa A0 da pri stavbe rodinneho poschodoveho domu dosiahnut aj bez rekuperacie s prislusnym zateplenim a napr, s tepelnym cerpadlom.
  Dakujeme.

  • ferol píše:

   Uz sme si pisali myslim aj na Facebooku. Davam odpoved aj sem:

   Skor nie, ako ano. Zavisi od viac faktorov, ale bez rekuperacie iba s tepelnym cerpadlom nam este nic nevyslo do A0

 9. MArtina píše:

  Dobrý deň, rada by som sa opýtala na energetické zhodnotenie budovy- chaty na rekreáciu. Jedná sa o to že náš dom je na pozemku definovanom ako záhradkárska oblasť. Rovnako aj v stavebnom povolení definovaný ako chata stavebné povolenie sme dostali 11/2020. Náš projektant nám tvrdil že pre chaty nie je potrebné riešiť projektové energetické hodnotenie však pri predkladaní žiadosti o stav. povolenie to od nás to stavebný úrad žiadal. Bude potrebné energet. certifikát dokladovať aj pri kolaudácii napriek tomu že je stavba definovaná ako chata na individuálnu rekreáciu? Ďakujem

 10. Helena píše:

  Dobry den, momnetalne riesim podobny problem a narazila som aj na tento zaujimavy blog.
  V otazke EHB pre zahradnu chatu by sa Vas mohol tykat § 2 odsek 2 e, f zakona 555/2005 Z. z.
  Zalezi od toho, aka konkretne Vasa chata je.

  § 2 zakona 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

  (1) Postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú:

  a) jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“),

  b) určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť

  1. nových budov,

  2. existujúcich budov pri ich významnej obnove,

  3. stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie budov od vonkajšieho prostredia (ďalej len „obalová konštrukcia“) a

  4. technických zariadení budovy alebo jej samostatne užívanej časti na vykurovanie, na chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie alebo na ich kombináciu, na automatizáciu a riadenie budovy a na výrobu elektrickej energie na mieste vrátane systémov, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „technický systém budovy“),

  c) povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov,

  d) vypracúvanie národných plánov zameraných na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie (ďalej len „národný plán“),

  e) vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia obnovy“),

  f) uplatňovanie výrobkov, softvéru a inžinierskych služieb, ktorými sa môže podporovať energeticky efektívna, hospodárna a bezpečná prevádzka technických systémov budovy prostredníctvom riadenia a uľahčením manuálneho ovládania týchto technických systémov budovy (ďalej len „systém automatizácie a riadenia budovy“).

  (2) Postupy a opatrenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na

  a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,

  b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,

  c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,

  d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

  e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,

  f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

  • ferol píše:

   A tam je presne bod:

   e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní

   Co by principialne chata na rekreacne ucely splnit mala…

  • Martina píše:

   Ďakujem

 11. Jakub píše:

  Dobrý deň
  Chcel by som sa s Vami poradiť. Riešim skladbu podlahy medzi suterénom a 1NP. Suterén bude temperovaný na cca 15 stupňov. 1.NP bude vykurované teplovodným podlahovým kúrením. Neviem akú hrúbku izolácie použiť do podlahy. Mám v pláne 10cm polystyrénu, chcem sa opýtať či to nie je málo alebo zbytočne moc.

  A druhá otázka ktorú riešim je akladba šikmej strechy. Kde planujem použit 18cm vaty medzi krokvy, 20cm vaty pod krokvy do roštu , potom dať parozábranu a na rošt priklopiť namiesto sadrokartónu polystyrénove dosky a tie potom dat do lepidla a sieťky. Chcem sa len opýtať či nebude problēm s nejakým rosením pod týmto polystyrénom. Ďakujem

  • ferol píše:

   To riesite rekonstruckiu, ci novostavbu? V projekte mate kolko cm izolacie? Ak sa naozaj bude temperovat aspon na 15stupnov, tak tych 10cm by malo stacit, menej by som nedaval. Takto sa dost zle radi, lebo neviem ucel vyuzitia temperovaneho suterenu.

   Na druhu otazku par poznamok. Nie je mi celkom jasne, kde bude parozabrana umiestnena (ci pod rostom, alebo na roste). Lebo ak chcete davat parozabranu na kovovy rost a potom na to skrutkovat polystyren, tak ta parozabrana bude poprederavovana. Parozabranu treba pritlacit drevenym rostom.

   A ten napad s polystyrenom a omietkou, k tomu sa mi tazko vyjaduje, lebo taketo nieco sme este nenavrhovali – hlavny dovod je ten, ze toto na 99 percent nesplni ziadnu poziarnu ochranu krovu. Preto sa tam dava ten sadrokarton, lebo splna protipoziarne parametre. Ak tam chcete mat omietku, prejdite s projektantom ine riesenie, ako tam tu omietku dostat.

   • Jakub píše:

    Jedná sa o novostavbu, v projekte mám 70mm izolácie ale zdá sa mi to málo, suterén síce bude temperovaný ale neobytný a využívaný len ako technická miestnosť a dielňa. Druhá možnosť je ešte použiť izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny, ktoré sú požiarne odolné.

    • Roman píše:

     Tu by bola namieste skôr otázka izolovania suterénu, 15 stupňov je fakt strašne veľa na temperovanie, čiže takýto priestor už musí byť izolovaný takmer rovnako ako štandardne vykurovaný. Inak riešenie min odporu podláh s rôznym rozdielom teplôt dokonca rieši aj norma (z hlavy neviem hodnotu pri 5st), ale čiste logicky 10cm izolácie problém vo vykurovaní 1NP určite robiť nebude, pokiaľ v tom suteréne fakt bude tých 15st.

 12. Miro87 píše:

  Dobrý deň. Narazil som na túto normu pri dotačnom programe Obnov Dom do ktorej som sa (dnes už viem) naivne zapojil. Norma je uvedená konkrétne pri výmene zdroja vykurovania (kondenzačný kotol) toto opatrenie som samozrejme chcel realizovať spolu s výmenou okien a dverí + zateplenie stropu pivnice a zateplenie povaly. Samozrejme natrafil som na problem s EC a to že mi chýbajú % na dosiahnutie min. 30% K samotnému EC pri 50r. dome sa už radšej ani nebudem vyjadrovať. Ale moje opatrenia boli limitované rozpočtom, no projektant navrhoval decentrálne rekuperácie tie však už boli cez rozpočet, dobre neriešil som to, nejak by som to ešte dal. Čo ma však úplne dorazilo bola práve táto norma. Chápem to správne, že mám z 50r. domu urobiť A0 aby som dostal dotáciu na nový kotol??? Lebo ak hej tak je choré ako je tento dotačný nezmysel nastavený.

  • Fero Lehocky píše:

   Netusim…
   Slovenske dotacie su dlhodobo nezmysluplne, plne byrokratickych prekazok a osobne sa im vyhybam… casto clovek vo vysledku viac preplati na “povinnych rieseniach”, ako ked to spravi inak a po svojom..

   A my robime novostavby prioritne, takze tieto dotacie som ani nestudoval.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*