Právne informácie » Firemné údaje

Firemné údaje

Táto webová stránka je spoločnou prezentáciou firiem:


Projektovanie stavieb

Obchodné meno: Zdravý dom s. r. o.
Sídlo: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, SR
IČO: 46848215
DIČ: 2023607740
IČ DPH: SK2023607740
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2921882772/1100

Aktuálny výpis z obchodného registra


Interiérové štúdio

Obchodné meno: Inardex s.r.o.
Sídlo: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, SR
IČO: 47456817
DIČ: 2023882564
neplatca DPH
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2929902045/1100

Aktuálny výpis z obchodného registra