Ostatné komerčný

725 NESTORY medical centre, Košice

Návrh komerčných priestorov NESTORY medical centre v Košiciach vznikol nadiaľku pomocou online konzultácií. Prvotné obavy investorky, či to bude možné sa rýchlo rozplynuli a s návrhmi bola veľmi spokojná.
Našou snahou bolo priestor oživiť originálnymi prvkami a nábytkom ... viac>


675 ANTES GM, Trenčín

Firma ANTES GM v Trenčíne presúvala kancelárie do iných priestorov a požiadali nás o návrhy. Neatraktívnym starým priestorom budovy sme sa snažili nie len dať nový originálny vzhľad, ale našli sme aj funkciu inak nevyužívanej vstupnej časti, čím firma získala nový ... viac>


675 ANTES GM, Trenčín

Firma ANTES GM v Trenčíne presúvala kancelárie do iných priestorov a požiadali nás o návrhy. Neatraktívnym starým priestorom budovy sme sa snažili nie len dať nový originálny vzhľad, ale našli sme aj funkciu inak nevyužívanej vstupnej časti, čím firma získala nový ... viac>


669 Žemberák, Trenčín

Majiteľ staršej dvojpodlažnej polyfunkčnej budovy Žemberák v Trenčíne nás požiadal o zatraktívnenie spoločných vstupných priestorov. Originálnym a hravým spôsobom sme vyriešili priestor, tak aby pôsobil jedinečným dojmom a návštevníci sa tu cítili príjemne. Vzniknú tu ... viac>


180 REKLAMA Bartoš, Trenčín

Reklamnej firme v Trenčíne sme riešili interiér novopostavenej budovy. V prvej fáze sme riešili prízemie. Kde je otvorený priestor open space. Jedáleň pre zamestnancov, toalety a šatne. Kancelária vedenia a malá zasadacia miestnosť.
V druhej fáze sa rozhodli vyriešiť aj ... viac>


167 Spoločenská miestnosť, SOŠ Stará Turá

-Spoločenskú miestnosť Strednej odbornej školy v Starej Turej sme navrhli tak aby spĺňala požiadavky pre rôzne aktivity študentov a pedagógov. Zároveň sme skĺbili dizajn s funkciou tak, aby obklady stien pomáhali vylepšiť akustiku a zároveň sú aj dekoračným oživením ... viac>


181 SOKOL urologická klinika, Trenčín

Investor nás oslovil vytvoriť návrh interéru súkromnej urologyckej kliniky. Jeho požiadavkou bolo, aby sa pacienti cítili v priestoroch príjemne. Chcel aby interiér nepôsobili chladne a tuctovo. Snažili sme sa vytvoriť návrhy miestností originálne, funkčne a prakticky. Naprik ... viac>