Prírodné stavebné materiály » Čím zatepliť dom?

Čím zatepliť dom?

čím zatepliť dom V tomto článku sa pozriem na prehľad tepelných izolácií fasád pre murované stavby. V ateliéri projektujeme všetky stavby, či už sú to nové domy alebo rekonštrukcie, vždy so zateplením. Nepoužívame v projekcii nezatepľované murivá. Takže vždy s klientami riešime otázku, čím zatepliť dom. Polemiku, či sa to oplatí alebo neoplatí už za tie roky v rámci ateliéru máme dávno ujasnenú. Hoci výrobcovia murovacích materiálov marketingovo tvrdia svoje…


Prečo aj nové domy zatepľujeme?

Tento článok je hlavne prehľadom materiálov. Preto iba stručne popíšem dôvody a skúsenosti, prečo odporúčame zatepľovať aj nové domy. Skúsenosti sme získali rokmi praxe. V minulosti sme projektovali aj nezatepľované stavby. Takže nejde iba o “prevzatú teóriu”, že treba zatepľovať.

1/ Lepšie tepelno-izolačné vlastnosti
Tepelnoizolačné vlastnosti nezatepľovanej steny sú reálne nižšie, ako píšu technické údaje výrobcov. Dôvod?  Výrobca popisuje vždy stav fragmentu homogénnej steny. Ak čo keď zohľadním všetky miesta so zníženými parametrami?  Priemerné hodnoty celej takejto steny budú poriadne zaostávať za rovnako hrubou stenou so zateplením.  Často dokonca aj za tenšou. Ide hlavne o detaily okien, rôznych kastlíkov pre žalúzie a rolety, vence a sokle. A ono sa to nezdá, ale percentuálne zastúpenie takýchto detailov na dome je často v ploche aj viac ako 20%.

2/ Nižšie náklady na realizáciu a prevádzku domu
Keď správe započítam všetky náklady, tak zatepľovaná stena je lacnejšia ako iba nezatepľovaná.

3/ Jednoduchšie detaily
Samozrejme, že viete zrealizovať detaily v nezatepľovanom murive kvalitne. Ale ak nastane chyba a detaily sa nedodržia, je problém ich opraviť. Napríklad chlapi na stavbe zabudnú dať vloženú izoláciu do venca a zalejú to betónom. Potom hrozí riziko plesní v rohoch domu. Naopak, ak pri hrubej stavbe domu uvažovanej so zateplením vzniknú urobia chlapi podobnú chybu, tak nakoniec to zateplenie dokáže pekne schovať. Tiež tam môžu byť plánované zateplenia vencov. Ak do nich zabudnú vložiť izolácu, stále máte možnosť trebárs mierne zvýšiť hrúbku zateplenia. A často aj bez tejto zmeny hrúbky nenastane problém s plesňami, iba sa zvýši spotreba domu.
Čiže podľa mňa nejde ani tak o to, či dom má trochu vyššiu alebo nižšiu spotrebu na kúrenie. Ale hlavne o to, či stena domu bude alebo nebude vlhnúť. A potom môže aj plesnivieť pri zle zrealizovaných detailoch stavby.

4/ Rovnaký povrch pre fasádnu omietku.
Pri zatepľovanej fasáde máte všade rovnaký povrch. Pri nezatepľovanom murive sú napríklad vence často zateplené extrudovaným polystyrénom. A ak máte napríklad betónový balkón, alebo časť hmoty domu je vysunutý na železobetónovej doske, tak toto sa tiež musí zatepliť. A potom máte podklad pre finálnu fasád s rôznych materiálov. Každý sa správa trochu inak a môže nastať praskanie na spojoch týchto materiálov. Rovnako môže fasáda po daždi vyzerať vizuálne inak na týchto rozdielnych plochách.

Pre lepšiu predstavu, o čom píšem vyššie, tu je ukážka hrubej stavby s nezatepľovaným Ytongom:

Ytong 01

Ytong 02

Na fotkách vyššie je pekne vidno, že pri komplikovanejšom tvare domu je naozaj veľa detailov, ktoré sa musia riešiť inou tepelnou izoláciou. Inak tento konkrétny dom mal byť celý obložený kameňom. Preto sme ho robili výnimočne ako nezatepľovaný. Ale pri realizácii sa nakoniec klienti rozhodli dať kvôli financiám iba omietku.  A nastal takýto stav…


Ale veď zatepľovaný dom nedýcha!

Poviem to na rovinu. Pojem “dýchanie fasád” je úplný blud. Žiadna fasáda nedýcha. Rozhodnutie, čím zatepliť dom, to jednoducho nezmení. Dýchanie fasády sa laicky zamieňa za pojem paropriepustnosť. Výrobcovia ale vedia, že medzi ľuďmi je “dýchanie fasád” pocitovo “životne dôležité” a diskutuje sa po fórach typu “modrá strecha”, tak prečo to nevyužiť na marketing…

Pritom paropriepustnosť znamená schopnosť materiálov prepúšťať viac, menej alebo skoro vôbec vodné pary. Tie, ktoré do konštrukcií vchádzajú. A to bez ohľadu na to, či dom je zateplený alebo nie je zateplený. Čiže toto musia mať správne vyriešené obidve varianty domov.

Aby bol zatepľovaný dom vyriešený správne, projektanti robia odborný výpočet podľa platných technických noriem. Kde sa zohľadňujú v skladbe konštrukcie použité materiály, ich hrúbky, lokalita, kde sa stavba nachádza a čo sa v stavbe bude robiť. Lebo to čo vyjde pre detskú izbu už nevyjde pre parnú saunu alebo bazénovú halu…

A toto isté platí aj pre nezatepľované budovy. Tam sa musia posúdiť hlavne kritické detaily. A tie vznikajú podstatne častejšie ako pri zatepľovaných stavbách.

Paropriepustnosť materiálov preto nebudem zaraďovať medzi výhody alebo nevýhody. Niekedy to výhoda je, niekedy nie. A hlavne ide o to správne to všetko v projekte “namixovať”. Preto ju iba stručne popíšem.


Čím zatepliť dom – Prehľad materiálov

Po stručnom úvode do témy, čím zatepliť dom ( alebo ho nezatepliť) poďme na prehľad tepelných izolácií. Ide o prehľad hlavne tých, s ktorými máme priame skúsenosti:


čím zatepliť dom - polystyrén

Fasádny polystyrén biely

Ide stále o najekonomickejšie zateplenie domu. A áno, je to plast, čo sa veľa ľuďom nepáči. Pri výbere tohto zateplenia treba poznať jeho výhody a aj nevýhody:

Výhody:

1/ Najekonomickejšie zateplenie domu a najvyššou návratnosťou riešenia, preto ho často využívame.

2/ Výhodou je, že sa dá polystyrén na nové murivo dá celoplošne lepiť  bez kotvenia. Tým sa prejaví ďalšia finančná úspora a zlepšujú sa aj izolačné vlastnosti (kotvy sú tiež tepelné mosty). Takto sa to dá robiť len do výrobcom definovanej výšky (napríklad Baumit píše max. 10m). Toto je super využiť napríklad pri vápennopieskových tehlách, kde sme dávali väčšie hrúbky zateplení a dlhšie kotvy boli drahé.

Nevýhody:

1/ Slabé protipožiarne parametre. Použitie každého materiálu na dome posudzuje projektant protipožiarnej ochrany. Pri polystyréne vychádzajú dosť vyššie odstupové vzdialenosti od iných stavieb ako napríklad pri minerálnej vlne. Preto sa polystyrén nedá vždy použiť a musí byť nahradený nehorľavým materiálom. A rozhodnutie, čím zatepliť dom, je potom skôr na projektantovi požiarnej ochrany, ako na rozhodnutí majiteľa domu.

2/ Slabé akustické parametre. Podľa rôznych meraní polystyrén na fasáde zlepšeniu akustiky buď nepomôže, alebo ju dokonca môže mierne aj zhoršiť. Preto je dôležité vedieť, v akom rušnom prostredí bude dom stáť, a z čoho je samotná stena postavená. Ak je stena z vápennopieskových tehál, betónu, keramických panelov alebo pálenej tehly, nie je akustika až taký problém v bežnej obytnej zóne. Ale v prípade pórobetónovej steny už celková skladba s polystyrénom môže byť akusticky nedostatočná. Máme ale plno zrealizovaných stavieb s Ytongom zatepleným polystyrénom a naši klienti sa na horšie akustické parametre zatiaľ nejako veľmi nesťažovali. Toto je proste individuálne vnímané.

3/ V lokalitách pri lesoch a poliach treba polystyrén zvážiť. Hlavne kvôli vtákom. Viac som písal v samostatnom článku: Ďobe ďateľ do polystyrénu? Pozor, toto ale platí čiastočne aj pre minerálnu vlnu.

Paropriepustnosť: najnižšia zo všetkých tu spomínaných materiálov

Komu odporúčame?
Ak požiarna ochrana povolí a kombinácia s murovacím materiálom nie je akustický problém, tak v podstate každému. Hlavne všetkým, čo hľadajú najekonomickejšie riešenia.

(A nie, nie…. polystyrén sa z fasády fakt nevyparuje…)


čím zatepliť dom - sivý polystyrén

Fasádny polystyrén sivý

Sivý polystyrén je izolačne vylepšenou verziou bieleho. V polystyréne je grafit, ktorý zlepšuje izolačné vlastnosti odrážaním sálavých tepelných vĺn. Zjednodušene platí, že tento polystyrén izoluje oproti bielemu cca 1,25x lepšie. Zároveň je ale aj jeho cena rovnako vyššia. Takže ekonomický prínos je na prvý pohľad rovnaký. Použiť preto sivý polystyrén namiesto bieleho má zmysel hlavne vtedy, ak je nutné použiť menšiu hrúbku (napríklad nevojde hrubší), alebo chceme fakt dosiahnuť poriadnu tepelnú izoláciu a s bielym polystyrénom by to už bolo prihrubé. Lebo vtedy sa už prejavia aj ďalšie zvýšené náklady (hrubší sokel, širšie parapety a pod..)

Zároveň má ale sivý polystyrén jednu nevýhodu. Podstatne rýchlejšie na priamo slnku degraduje ako biely, takže fasádu treba veľmi rýchlo dokončiť, alebo tieniť pred priamym slnkom (čo zvyšuje zase náklady na realizáciu). Tým, že je tmavý, hrozí riziko pokrútenia od tepla – samozrejme po finálnej omietke už potom nie.

Takže používajte sivý polystyrén iba vtedy, ak viete, že bude fasáda komplet ukončená v krátkom čase. Určite si nemôžete dovoliť nechať sivý trebárs nalepený niekoľko mesiacov ako biely, ktorý takéto niečo dokáže prežiť a po miernom prebrúsení bude normálne použiteľný. V ponuke je aj mierne drahší, ktorý je opatrený bielym reflexným náterom, práve z dôvodu ochrany počas realizácie.

Ostatné vlastnosti (celoplošné lepenie, protipožiarne parametre, akustika, vtáky) platia ako pri bielom polystyréne.

Paropriepustnosť: najnižšia zo všetkých tu spomínaných materiálov


čím zatepliť fasádu - minerálna vlna

Minerálna vlna

Sem patria všetky materiálny označované ako minerálna alebo kamenná vlna a sklená vata.

Je pravdepodobne druhým najpoužívanejším materiál pre zateplenie rodinných domov a v súčasnosti asi prvým pre zateplenie bytových domov. Hlavná nevýhoda voči polystyrénu je samozrejme vyššia cena. V čom je ale minerálna vlna lepšia?

Výhody voči polystyrénu:
1/ V prvom rade je nehorľavá, preto príde na rad ako prvá namiesto polystyrénu, ak to požiarny projekt vyžaduje. Alebo ak to požaduje sám klient. Pri bytovkách je polystyrén napríklad už viac menej nepoužiteľný kvôli platným požiarnym normám.

2/ Lepšie akustické parametre.

3/ Vyššia paropriepustnosť, ale toto ako som už spomínal treba vždy zvážiť.

Nevýhody voči polystyrénu:

1/ Asi najväčšia nevýhoda voči polystyrénu je podstatne vyššia nasiakavosť. Je fakt problém, ak vám do rozrobenej fasády príde dlhší lejak. Treba si realizáciu fasády dobre naplánovať a maximálne sa vyhýbať daždivým dňom. Krátky dážď rozrobená fasáda samozrejme prežije.

2/ Nutnosť kotviť. Minerálna vlna sa v postate vždy kotví. Sú určité výnimky, ktoré ale my v projekcii využiť nevieme ( Podľa Baumitu sa nemusia kotviť minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom, tzv. lamely a to do hrúbky 120 mm do výšky 10m – toto je pre nás nedostatočná hrúbka). Kotvením sa hlavne zvyšuje cena a mierne kazia izolačné vlastnosti celej skladby. V súčasnosti sa ale už prevažne používajú skryté kotvy, takže toto už nie je podľa mňa rozhodujúci parameter.

Paropriepustnosť: vysoká

Komu odporúčame?
Ideálne, ak potrebujeme vyriešiť požiarne odstupy voči okolitej zástavbe a chcete mať dobrú zvukovú izoláciu obvodových stien.


multipor

Multipor

Multipor je vlastne “riedky” Ytong. Čiže sú to ľahčené pórobetónové izolačné platne. Je považovaný za ekologický materiál. A ľudia ho často volia vtedy, keď nechcú v dome žiadne plasty.

Rovnako ako predošlé materiály, má svoje výhody a aj nevýhody. Porovnám hlavne s minerálnou vlnou, ktorej sa viac približuje ako polystyrén.

Výhody:

1/ Rovnako ako minerálna vlna je nehorľavý.

2/ Objemová hmotnosť je vyššia ako pri minerálnej vlne, čo môže teoreticky pomôcť pri letnom prehrievaní. (viac v článku fázový posun). Ale pri fasádach to v praxi nebude mať až taký prínos, takže by som sa týmto a tak pri stenách neriadil.

3/ Po finálnej omietke je povrch naozaj pevný.

4/ Doteraz nie sú známe žiadne hlásenia škodcov a vtákov v materiáli. V podstate je to “riedke murivo”.

5/ Je možné ho lepiť na fasádu aj bez kotvenia

Nevýhody voči minerálnej vlne:

1/ Horšia akustika. Sám mám dom postavený z Ytongu v kombinácii s Multiporom, ak už by som druhý raz takúto kombináciu práve kvôli akustike nerobil. (Písal som o ňom v článku: Z čoho staviam náš dom ). Treba ale dodať, že máme Ytong hr. 250mm. Čo je menej, ako bežne projektujeme klientom. Takže to tiež niečo zohráva…
Nemám to pomerané, ale akustika Multiporu bude pravdepodobne porovnateľná s polystyrénom. Tak čím zatepliť dom, ak sa mi na ňom všetko ostatné páči, ale štve ma akustika? Zvážil by som teda drevovláknité dosky alebo jednu z najťažších minerálnych vĺn pre fasády.

2/ Horšie izolačné vlastnosti – pri rovnakej hrúbke izoluje menej.

3/ Materiál je krehký a pri práci s ním treba pracovať opatrnejšie.

4/ Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby nikde do fasády nezatiekla voda pred mrazmi, lebo vymrazovaním sa materiál drolí. Mne sa toto stalo na jednom mieste, keď mi chlapi na stavbe pred zimou neuzatvorili revízne dvierka bleskozvodu na fasáde. Viac krát tam poriadne zapršalo a miesto pod ním bolo na jar vydrolené. Musel som to lokálne vymeniť pred finalizáciou omietky. Po uzatvorení už takýto problém nenastal a v dome bývame cez 5 rokov a fasáda je úplne v poriadku. Čiže toto nevidím ako nejaký zásadný problém, ale treba o tom vedieť.

Paropriepustnosť: vysoká

Komu odporúčame?
Ideálne, ak chcete dokonale nehorľavý materiál a nechcete minerálnu vlnu.


čím zatepliť dom - drevovláknité dosky

Drevoláknité dosky

O drevovláknitých doskách som dávnejšie písal samostatný článok.

Hlavne ich používame pri drevostavbách. Pri murovaných stavbách na kontaktné zateplenie sme ich zatiaľ na našich projektoch nepoužili. Pri drevostavbách je to ideálny materiál. Tam pomáha aj proti prehrievaniu domu v lete a rovnako vylepšuje akustiku celej skladby drevodomu. Pri murovaných domoch sme pre zlepšenie akustiky zatiaľ najčastejšie používali minerálnu vlnu. Ale ak niekto chce naozaj dosiahnuť pri murovanej stavbe skladbu s maximálnym útlmom hluku z exteriéru, tak drevovláknité dosky sú výborný kandidát na zateplenie aj na murovanú stavbu. Takže ak tento materiál mám s niečím porovnávať pre zateplenie stien, tak to bude hlavne minerálna vlna.

Z požiarneho hľadiska vychádza minerálna vlna lepšie, keďže je úplne nehorľavá. Drevovláknité dosky podľa legislatívy nespĺňajú rovnaké kritériá, hoci v praxi stavby dosahujú porovnateľné požiarne odolnosti. Toto je preto mierna nevýhoda, ak sme blízko inej stavby.

Objemová hmotnosť drevovláknitých dosiek je vyššia ako pri minerálnej vlne, čo môže teoreticky pomôcť pri letnom prehrievaní. (viac v článku fázový posun). Ale pri fasádach to v praxi nebude mať až taký prínos, rovnako ako som písal pri Multipore.

Paropriepustnosť: vysoká.


Čím ešte môžem zatepliť dom?

Vyššie som popísal najznámejšie a najpoužívanejšie materiály. Teraz stručne spomeniem ďalšie možnosti:


PUR

PUR dosky

Nepoužívame ich ako hlavné zateplenia kvôli vysokej cene. Nevidíme v tom žiadny zásadný prínos, ak netreba hrúbku zateplenia z nejakého dôvodu rapídne zužovať. Na lokálne plochy a detaily je PUR samozrejme dobrý materiál a tam ho používame. Ale zatiaľ nie celoplošne…


Konopné dosky

Konopné dosky

Viac menej parametrami skoro to isté, čo drevovláknité dosky. Prírodná ekologická izolácia. Ale ešte sme ich nikde nepoužili.


čím zatepliť fasádu - Korkové dosky

Korkové dosky

Tiež kvôli cene nepoužívame na zateplenie. Ale kľudne pozrite..


Fúkané izolácie

fúkané drevovlákno, fúkaná celulóza, fúkaná minerálna vlna.
Pre novostavby toto veľmi nepoužívame. Ale pri rekonštrukciách hlavne starých domov, ktoré majú krivé steny, to je dobrý spôsob. Na stene si vyrobíte drevený rošt – komory pre nafúkanie (napríklad z nosníkov Steico), ktorým finálnu stenu dostane do roviny. A celý priestor sa vyfúka izoláciou. S kontaktnými zatepleniami pri krivých stenách je realizačný problém. A napríklad pre staré domy z nepálenej hliny sú prírodné izolácie ako celulóza alebo drevovlákno ideálne.


Čím mám teda zatepliť dom?

Keby bola odpoveď úplne jednoduchá, nepíšem o nej článok. Vidíte že možností je celkom dosť. A žiadna z nich nie je dokonalá a ani tá najlepšia možná. Vždy si treba inviduálne zvážiť a zodpovedať, čo od riešenia očakávam. Samozrejme zateplenie domu je v prvom rade o znížení nákladov na kúrenie. A v budúcnosti pravdepodobne to bude práve naopak dôležitejšie v lete – minimalizácia prehrievania.

Ale môžete mať aj rôzne ďalšie kritéria: vylepšená akustika, prírodné materiály, žiadne plasty a podobne.

A pri výbere tepelnej izolácie to nekončí. Každý z týchto materiálov treba na stavbe aj správne zabudovať. Iné finálne omietky môžete použiť na polystyrén a iné napríklad na drevovlákno. Rovnako to platí o lepidlách, kotvení a pod. Odporúčam používať overené certifikované skladby jednotlivých výrobcov a komplexné systémy. Skladanie “po svojom” sa nemusí vyplatiť..

Dúfam, že vám článok pomohol pri zodpovedaní otázky “Čím zatepliť dom”. Napíšte mi pokojne doplňujúce otázky do komentára.

 

architekti - fero lehocký

Fero Lehocký, architekt

Blog na inardex.sk vznikol ako moje hľadanie ideálnych rodinných domov. Som architekt, stále nespokojný s bežným štandardom. Spolu s kolegami sa špecializujeme na projekty rodinných domov s čo najnižšou spotrebou energie. Ale hlavne príjemnými na užívanie. Naše skúsenosti netajíme a píšeme sem.

.


90 comments on “Čím zatepliť dom?
 1. Viera píše:

  Minerálna vlna
  Pri domoch zaizolovaných minerálnou vlnou ste zabudli doplniť riešenie tepelných mostov cez základy a častí stavby tesne nad terénom ohrozovaných striekajúcou vodou.

  • ferol píše:

   Tak má ist hlavne o zakladny prehlad. A tu striekajucu vodu ma riesit hlavne spravny vyber finalnej omietky. Clanok je prioritne o hlavnej fasade a sokle dufam nik z mineralnej vlny nik bezne neplanuje riesit.

  • Matúš píše:

   Mňa najviac zaujala informácia, ohľadom bieleho polystyrénu a do výšky 10m sa môže dávať celoplošné lepidlo. Dá sa to použíť aj na brúsenú tehlu? Alebo lepšie povedané máte s tým skúsenosť.

   • ferol píše:

    Na tehlu tu skusenost nemame myslim. (neviem uplne o kazdom projekte, co riesia kolegovia kazdy detial). Mame to odskusane na Ytong a VPC. Ale na tehle by tiez nemal byt problem – ide hlavne o to, aby povrch nebol zapraceny a aby lepidlo spravne drzalo. Najlepsie si to overit u dodavatela zateplovacieho systemu.

 2. Lukáš píše:

  Čo tak dosky z penového skla? Okrem ceny podľa mňa nemajú žiadne nedostatky.

 3. Martin píše:

  Ahoj Feri (prepáč za to familiárne oslovenie 🙂
  rád čítam tvoje postrehy a odborné skúsenosti z praxe. Nám sa osvedčila kombinácia – drevostavba zateplená s minerálnou vlnou hr. 200 mm. Celková hrúkba steny je tak 420 mm.
  Chcel by som sa však poradiť s problémom, ktorý sa nám vyskytol po cca 4 mesiacoch bývania.
  Jedná sa o lokálny konštrukčný problém, ku ktorému sa pokúšam nájsť čo najvhodnejšie riešenie. RD máme postavený ako drevostavbu zateplenú minerálnou vlnou. Jedná sa o 1 podlazny bungalov obdĺžnikového pôdorysu 10×17 m (vrátane garáže), na pôdoryse 10×13 sa nachádza obytná časť a zvyšok cca 4x10m je garáž, čiže všetko pod jednou strechou. Garáž je od obytnej časti oddelená nosnou stenou (priečkou) hr. 150 mm.
  Skladba steny:
  – SDK protipožiarny 12,5mm
  – OSB doska 12 mm
  – drevená stĺpiková konštr. z KVH 100×60 mm vyplnená akustickou izoláciou z min. vlny 100 mm
  – OSB doska 12 mm
  – SDK protipožiarny 12,5mm

  V jednom mieste, kde stena oddeľuje detskú izbu a garáž, je v stene vedene vodovodne potrubie a kanalizačný odpad pre umývadlo ktoré sa nachádza z garážovej strany (umývadlo zatial nenainstalované). A práve v tomto mieste sa nám zo strany detskej izby vytvorila na stene lokálna pleseň (zvýšená vlhkosť a tma – za skriňou). Únik vody sme po tlakovej skúške vylúčili. Vlhkomerom sme potvrdili, že realatívna vlhkosť na stene (z detskej izby) je všade cca 10 % okrem miesta kde je z opačnej strany (od garáže) vyvedené vodovodné potrubie (tu je vlhkosť 21%). Problém je teda jednoznačne spôsobený rozdielom teplôt kedy v detskej izbe je cca 21°C, garáž (nevykurovaná) cca 10-12°C a voda v potrubí 5-6°C? (rozdiel teplôt = zrážanie vody a tým vznik vlhkosti.
  Potreboval by som poradiť ako vyriešiť lokálny tepelný most v detskej izbe aby sme absolútne eliminovali vznik plesní do budúcna. Núka sa riešenie nejakým spôsobom od izolovať vodovodné potrubie (ktoré je samo o sebe zaizolované, okrem medzikusov – kolienok a odbočiek), alebo proste invazívne otvoriť stenu a vodovodne potrubie spolu s kanalizáciou skrátiť až ku podlahe a jednoducho zablendovať – prípadne ho vyviezť mimo priečky/steny a vyviezť ho priamo v garáži.

  Dakujem

  • ferol píše:

   Lenze ak je umyvadlo nezapojene, tak ta voda predsa nepreteka. Co by znamenalo, ze by mala byt teplotne ustalena minimalne na tej teplote garaze.
   Neda sa ta voda vytiahnut od podlahy uz mimo tej steny priamo v garazi?

   • Martin píše:

    No vsetko sa da len by to znamenalo otvorit celu stenu a prerobit vodu a kanalizáciu. Nenapada ma ine opatrenie. Mozno vyriesit kurenie v garazi, zvysit teplotu no obavam sa ze to nebude mat nejaky vyraznejsi efekt. Netusim ako inak znizit lokalnu vlhkost na stene. Iba to nejako odtienit nejakou dodatocnou izolacnou vrstvou.

    • ferol píše:

     mozno zo strany garaze pridat na to miesto tepelnu izolaciu naviac jednoducho. Trebars na sirku meter a vysku aspon meter na koniec vody. To je uvaha “cez internet”

 4. Vlado píše:

  Zdravím,
  tip na rozšírenie témy: Ako sa dá “upgradovať” staršie zateplenie 50mm EPS socialistického domu postaveného zo škvarobetónových kvádrov hrúbky cca 30cm?

 5. Rado píše:

  Zaklad je nestiavat z Ytongu. Spravil som tuto chybu a teraz vaham cim zateplit aby som zlepsil alebo aspon nezhorsil akustiku obvodovych stien.

  • Lukas píše:

   Podla mna ytong resp porobeton je najlepsia vec na stavby RD. uz len z pohladu elektroinstalacie, vody atd lebo ten material je homogenny. pri tehle ako nahle do nej sa spravi drazka na 3cm tak uplne zmenite jej vlastnosti… a to mi nehovorte ze dokazete pri tehle spravit vsetky detaily spravne aby ste sa vyhli tymto neziaducim javom 😉

   • Rado píše:

    Akusticky nepouzitelne blato. Vodu zasekat do Ytongu je za trest.To som ani neskusal a radsej to mam predsadene.

    • ferol píše:

     No ako zaklad zacnite uvazovat nad mineralnou vlnou ako zateplenie, ak chcete z exterieru mat lepsiu akustiku. A voda v predsadenke pred murivom je asi momentalne z akustiky najlepsie riesenie. V Ytongu sa ta voda pustena zvukovo dost siri. Zavisi dost od riesenia podorysu, kde sa zvyk vie dostat. Ak je kupelna vedla izby, ziadne zasekavanie… jednoznacne predsadit.

  • Edo píše:

   Máme dom z Ytongu (25 cm) a zateplené šedým polystyrénom (25 cm). Akustiku som nikdy neriešil. Je tam tichučko. Sme síce ďalej od cesty cca 30 metrov, ale okrem kamiónov s voľne visiacimi reťazami nič nejak zvlášť neregistrujeme. A to len pre to, že cesta je dosť rozbitá (hrbolatá). Je tam nerovnosť na ktorej im tie nápravy proste tresknú, ak letí ako blázon. Takže asi treba ešte zohľadniť kvalitu cesty a hustotu premávky. 🙂

   • Fero Lehocký píše:

    No ako som pisal. Je to individualne. A do tichej lokality nie je problem. My mame dom od cesty asi 6m a dost je frekventovana.

 6. Igor píše:

  Ďakujem za dobrý prehľadový článok.
  Plánujeme zatepliť 18r katalógový dom postavený zo 45cm Wienerberger tehly a váham nad vhodným materiálom – nemám rád polystyrén a zároveň sa v dome nechcem cítiť ako na hrade so 60cm múrom.
  Aj preto by som bol vďačný za tabuľku so zhrnutím parametrov na nejakej referenčnej hrúbke. Predsa len je to prehľadnejšie ako porovnávať technické listy výrobcov.

  • ferol píše:

   pre taku hrubku muuriva vam z hlavy cislo nepoviem. Ale tu by som sa urcite vyhol tenkym hrubkam polystyrenu. Na to pozor. Ak chcete tensie hrubky davat, tak jedine paropriepustnejsie izolacie. Cize najskor mineralna vlna.

   • Igor píše:

    Ďakujem za odpoveď. Zateplenie by som určite chcel robiť na základe projektu, zatiaľ overujem, aké sú možnosti. Minerálna vlna je aj môj favorit. Tu by bola menšia hrúbka v poriadku? Určite viac ako 60mm, nech to celé má zmysel… Prečo je to pri polystyréne problém? Ďakujem.

    • ferol píše:

     Zateplenie musi byt navrhnute vzdy tak, aby pripadny kondenz neohrozil konstrukciu a zaroven sa pocas roka dokazal vyparit. Zjednodusene povedane. Vy mate dost hrube murivo, cize uz ono samotne ma dobre izolacne vlastnosti. Spravny navrh s polystyrenom pocita s tym, ze teoreticky vypoctovy kondenz bude v polystyrene, nie na urovni lepidla alebo samotneho muriva. Cize musite dosiahnut zateplenim v konstrukcii take rozlozenie teplot, ze rosny bod nenastane v mure. A to sa da jedine tak, ze ta hrubka polystyrenu bude vyssia, ako by napriklad stacila na betonovy panel (ktory skoro nic neizoluje). A moze preto kludne vyjst, ze bude potrebne minimalne 160mm (cislo vymyslam teraz odhadom!). Ale tym, ze je mineralna vlna paropriepustnejsia, tak ten kondenz vypoctovo mozno ani nebude nastavat… cize hrubka moze byt mensia. Ale aj tak by som pod nejakych 100-120mm asi ani nesiel, lebo zaplatite vela rovnakych poloziek (lepidla, finalna omietka, lesenie, praca..) a rozdiel v cene bude vpodstate len samotny izolant..

     • Igor píše:

      Vďaka za dobrý postreh, to by som si vôbec neuvedomil – bral som to štýlom, že “aj tak je múr hrubý, je jedno čím to olepím” 🙂 Vaše rady mi ale zásadne upravili pôvodnú predstavu, budem to požadovať aj od projektanta.
      Cenovo hrúbka izolácie nemá vplyv na moje rozhodovanie (aj keď je to veľká položka), skôr mám obavy z veľkej hrúbky múru v oblasti okien (keďže už teraz je to minimálne 45 + hrubé omietky z obidvoch strán). Zrejme sa nevyhnem aj výmene okien, vďaka tomu možno tie pohľadové cm rozložím na obidve strany.

     • Vlado píše:

      Aká je vlastné maximálna hrúbka steny so všetkým? Aby cez okná bolo dostatočne vidieť? Závisí to predpokladám od rozmeru okien. Je na to nejaká zvyklosť/pravidlo?

      • ferol píše:

       Bezna hrubka v sucasnosti je cca 500mm je to s oknami stale uplne v pohode. A existuje aj monzost zosikmenych osteni, cim sa dostava do domu viac svetla. Raz sme to na jednom projekte tiez tak robili.. Cize

     • Dusan píše:

      Chcem sa spytat,ako je to s rosnym bodom v tehlach vyplnenych EPS alebo min.vlnou.Ked pri externej teplote -20 podla simulacie spada rosny bod zhruba do 5 cm daneho muriva,samozrejme z vonkajsej strany myslene.Ma to nejaky negativny vplyv na murivo a rast plesni vo vnutri alebo nie?vdaka

      • ferol píše:

       Neviem, realne som taku tehlu nerozoberal zo zabudovaneho muriva. Ale osobneby som si z toho dom nestaval. Som zastanca zateplovania. Tam rosny bod vieme dostat tam, kde potrebujeme..

 7. Rado píše:

  Skusim sa ale spytat na skusenost ci pri oblozeni fasady kamenom (na polystyren) sa akustika zlepsila resp nezhorsila ?

 8. Benkis píše:

  Dobrý deň,
  odhliadnuc od ceny materiálov sa chcem dozvedieť, či môžu byť izolácie obvodových stien nadzemnej stavby aj z extrudovaného polystyrénu (napr. Austroterm, povedzme z vyššou hustotou) ktorý sa používa hlavne pri zateplení podzemných stavieb, stužovacích vecncov a pod.

  Ďakujem za odpoveď

  • ferol píše:

   Je to rizikové a neodporúča sa to. Extrudovaný polystyrén je stabilnejší do nižších teplôt ako EPS. Čiže hrozí riziko, že ak sa fasáda prehreje, bude viac pracovať a krútiť sa – čím môžu na fasáde vznikať trhliny.

   Zvykne sa dávať trebárs pod kamenné obklady alebo klinker, kde je viac chránený a hlavne tam nevidno prípadné trhliny..

 9. Benkis píše:

  Ďakujem za promptnú odpoveď, pridám podotázku…je to rizikovejšie aj pri jeho mechanickom kotvení, povedzme pridaním počtu kotviacich prvkov (plastové tanierové podložky s hmoždinkami s plastovým jadrom/tŕňom) ?

  • ferol píše:

   Na to fakt neviem odpovedať, lebo sme to nikde tak nerobili. Nevidím v tom vlastne žiadny extra prínos. Ak vám ide o pevnosť fasády, radšej by som zvolil trebárs 2x lepidlo a sieťkovanie, ako tam dávať XPS.

 10. Benkis píše:

  Znovu ďakujem za odpoveď, v článku vyššie ste okrajovo spomenuli aj izoláciu Z PUR dosiek…chystám sa “prilepiť” k domu akési vstupné zádverie (resp. uzatvorené, skoro obytné preddverie) preto je pre mňa táto téma teraz vysoko aktuálna aj keď viac-menej odoberám a sledujem všetky vaše príspevky. Čo sa týka izolácie z panelov PUR peny, nestretol som sa s týmto druhom izolácie. Vzhľadom k mojim “neveľkým” plánom (cca 15 m2 pôdorys preddveria, výška max 3m), sa chcem ešte poradiť, či by ste preferoval celú hmotu prístavby zatepliť práve týmto materiálom – doskami PUR izolácie. Ďakujem za odpoveď a už vám dám pokoj.

  • ferol píše:

   Ako som napísal v článku. Je to zbytočne predražené a ak viete použiť normálne hrúbky bežnejšej izolácie, tak na PUR naozaj nevidím dôvod.

  • Ladislav píše:

   Kľudne sa to dá postaviť zo sendvičových purpanelov a obložiť napr. dreveným obkladom, sám som si teraz takto postavil. Tepelne je to v pohode, ale zvukovo slabé, takže treba s tým počítať.

 11. Ivan píše:

  Zaujímavé čítanie p. Lehocký, vďaka!

  Plánujeme stavať nepodpivničený bungalov 14.9×9.6m na juhu stredného Slovenska. Pre obvodové múry sme najprv zvolili kombináciu Ytong P2 hr.300mm + Multipor hr.200mm, teda spolu 500mm. Avšak obchodno-technický zástupca spoločnosti Xella nás presvedčil, že je lepšie použiť Ytong Lambda YQ P2 hr.500mm a tvrdí, že použitím tohto systému nie je potrebné žiadne dodatočné zateplenie, je to lacnejšie (on ale porovnával len s Multiporom) a ušetrí sa tiež na práci pri zatepľovaní (čas aj financie), detaily tiež nevidí ako problém, ktorý popisujete. Iste, je to zástupca Xella, takže treba byť obozretný, ale aj tak som dosť prekvapený tak výrazne odlišným technickým názorom, keďže Xella má aj v odborných kruhoch slušné renomé.

  V článku spomínate prípad domu bez zateplenia, z fotiek usudzujem, že by to mohol byť práve YQ hr.500mm, je to tak? Na fasádu zatiaľ uvažujeme použitie kombinácie keramického obkladu a omietky. Z toho čo som čítal však usudzujem, že Vy by ste neodporučil riešenie s Lambda YQ P2 hr.500mm, správne?

  Mimochodom ohľadom nepoužitia Multiporu na fasádu spomenul o.i. podobné argumenty aké píšete v článku. (Nakoniec ani na strechu ho neodporučil, chceli sme totiž robiť aj komplet Ytong Komfort strechu…)

  Ešte raz ďakujem za zaujímavé články na Vašom blogu, aj za prípadnú odpoveď.

  • ferol píše:

   Ak ide o bungalov a dokazete pouzit vsetky systemove detialy od Xelly – cize vencovky, preklady, mate to na rovine, tak vtedy nemam az tak velke vyhrady voci nezateplovanym murivam. Problem ale je aktualne ten, ze z Ytongu mame info, ze jendoducho nemaju ani standardne dodavky prekladov… maximalne robia tvarnice a aj s tymi je casovy problem co viem.. Cize spoliehat sa na prvky zo systemovych detailov je aktualne dost rizikove. Toto si hlavne treba preverit, ci vam na stabu dodat vobec vedia..

 12. Jan píše:

  Dobrý deň dobrý článok.Ja idem zatepľovať straší dom44cm.Uvažujem použiť vatu Knauf z jednostranným postrekom.Odporučaju hr.18cm.Ja chcem dať 15-16cm(veľká hrúbka aj váha).Pôvodne som chcel použiť 12cm Pur dosky ale je to fakt drahé a musí byť aj orig.lepidlo PUcementove.A dá sa to zohnať len v ČR (cca440€/M3)Mam otázku čím zatepliť bet.sokel.(styrodur alebo soklove dosky).A zakladacie lišty nemusím použiť? Veď vatu by som založil na styrodur a nebude zbytočný tep.most cez zakladačku.

  • ferol píše:

   Na ten sokel to je viac menej jedno. styrodur je najmenej nasiakavy, ale aj najdrahsi. Cize kludne volte podla ceny soklove dosky. Zakladacia lista je sice tepelny most, ale plni jednu vec, co si malokto uvedomuje. Zabranuje aj prehryzeniu sa mysi zo sokla do fasady. Ak sa tam objavia. Lebo sa to zvykne stat, ze sa prehryzu… Ale je pravda, ze ten sokel je tepelny most. Toto je realtivne malo prevdepodobne s tymi mysami, ale stane sa to obcas…

   • Igor píše:

    Myši vo fasáde som zažil na dome starého otca, ktorého majstri presvedčili, že štartovacie lišty nie sú potrebné. V tom dome sa nedá spať s hlavou pri obvodovom múre, celú noc počuť šuchot myší. Za tých pár rokov prešli myši úplne všade, zaujímavé by určite boli snímky z termokamery… Na tomto konkrétnom dome sa podľa mňa dá už len kompletne strhnúť celé zateplenie a spraviť to odznova. Len toľko k “ušetrenému” tepelnému mostu.

 13. Erik Vittek píše:

  Dobrý deň, ja by som sa rád spýtal mimo témy, tá hrubá stavba domu, ktorá je na fotkách je z Vašej dielne /ak áno viete mi poslať link na pôdorys, kde ho nájdem/? Vyzerá zaujímavo. Ďakujem

 14. Ladislav píše:

  Kľudne sa to dá postaviť zo sendvičových purpanelov a obložiť napr. dreveným obkladom, sám som si teraz takto postavil. Tepelne je to v pohode, ale zvukovo slabé, takže treba s tým počítať.

 15. Ľuboš píše:

  Dobrý deň,

  chcel by som sa len opýtať, prečo ste vždy za vetou o letnom prehrievaní použili poznámku “ale pri fasádach to v praxi nebude mať až taký prínos”. Je to len o tom, že väčšiu rolu zohráva izolácia v streche, alebo ste mierili inam?

  • ferol píše:

   No lebo naozaj najvacsi prinos ma fazovy posun pri strechach – kde svieti slnko cely den. Na fasady sa slnko postupne toci a na zadnu z nich nesvieti cely den. Okrem toho su fasady niekedy tienene aj strechami. A pri myrovanych domoch samotnemu fazovemu posunu pomaha uz to, ze murivo je tazke. Pri drevostavbach je situacia o nieco ina. Tak sa snazime vzdy pouzivat drevovlaknite dosky v pripade stlpikovych konstrukcii.

 16. Juraj Mikurcik píše:

  Ahoj Feri, dobry prehlad moznosti v clanku, skoda ze prirodne izolacie su tam len okrajovo spomenute. Fukane izolacie – celuloza, drevovlakno sekana slama – su uplne vhodne aj pre novostavby, hlavne drevostavby, kde tieto izolacie vyplnia vsetky mezdery. Slama sa moze pouzit aj ako nosna konstrukcia (baliky), alebo ako sucast prefabrikovanych drevenych panelov (Ecococon a pod). Ekologickych alternativ a moznosti je viac 🙂

 17. Martina píše:

  Ďakujem za clanok, nejaky prehľad o materialoch som mala no clanok prisiel mi do ruk v spravnej dobe kedy.
  Rada by som poprosila o vas nazor. Dom 30 cm ytong plan 20 cm izolacia, z kazdej strany les potok vtactvo. Co by ste zvolili vy ako zateplovaci material? A moja druha dilema a to jeceste hursia ako zateolenie fasady. Zateplenie stropu. Mame väznikovy krov s prevetravanou strechou. Najlrv som planovala striekanu izolaciu ale po ukazke jej TR. E ,,nehorenia” zasadne menim nazor. Nas stavbar ma vsak odhovara od miner. Vlny koli vlhkosti prostredia les potok…ze to bude plesniviet. Prossiiim vas nazor. Vopred ďakujem uz som zufala.

  • Edo píše:

   Do väzníkového krovu sklené vlákno (fúkaná izolácia)! Nechápem, že vám to tam hneď nenaprojektovali. Normálne sa dáva cca 20cm, ale keďže máme pasívny dom, tak sme si tam dali nafúkať 60 cm. Nehorľavý materiál a nedrží vlhkosť a teda ani pleseň. Pokles hrúbky vplyvom gravitácie 1%. Je to fakt super. Na striekanú izoláciu rovno zabudnite. Časom starne a rozpadá sa.

  • Fero Lehocky píše:

   No neviem.. to sa mi nezda. Ak kvoli lesu a potoku by mala plesniviet mineralna vlna, tak by plesnivel asi aj samotny vaznikovy krov..

   ked bude fobre zeralizovana parozabrana a odvetranie podkroveho priestoru, nevidim dovod na plesne

   Ak sa obavate vtakov vo fasade, tak polystyren je asi najrizikovejsi. Mineralna vlna menej, ale aj to sa uz stalo.
   Multipor asi nulove riziko, ale slabsi alusticky. Co v kludnom priestore nemusi byt problem.

 18. Juraj Gašpárek píše:

  Dobrý deň pán Lehotský,
  článok som zatiaľ len preletel a určite sa k nemu vrátim, ale otázka – nenašiel som zmienku o PIR doskách, aký máte názor na tento materiál?

  • ferol píše:

   V článku spomínam PUR dosky. To je to isté vpodstate ako PIR.

   • Juraj Gašpárek píše:

    Áno, použitie je v podstate rovnaké, no rozdiel tam určite je – vyššia pevnosť v tlaku, lepšie izolačné vlastnosti + protipožiarna odolnosť. Máte informácie ohľadne cien týchto materiálov vs. minerálna vlna pri hrúbkach v porovnateľných izolačných vlastnostiach? Je možné tento systém použiť aj v rodinnom dome z interiéru?

    Rozmýšľam, že by som tieto dosky použil ako náhradu pri zateplení pochôdzneho neobytného podkrovia – mohol by som ich vďaka vyššej pevnosti v tlaku ukladať na klieštiny namiesto vkladania minerálnej vaty medzi klieštiny a SDK. Práca by bola určite jednoduchšia a rýchlejšia, preto sa pýtam na tú cenu.

    Ďakujem za odpoveď.

    • Fero Lehocký píše:

     PIR a lepsie protipoziarne vlasntosti? To si nepletietie s niecim inym? V porovnani z nehorlavou vatou je PIR uplne protipoziarne slaby…

     • Juraj Gašpárek píše:

      To som písal o porovnaní PIR vs PUR, nakoľko ste písali, že sú v podstate to isté.

      Prosím Vás, viete mi napísať Váš názor na zvyšné veci, ktoré som v komentári vyššie písal – cenové porovnanie PIR vs. vata, použitie PIR v interiéri domu (namiesto vaty)?

      Ďakujem

      • ferol píše:

       Tazko sa mi k tomu vyjadruje lebo take pouzitie ako u uvazujete sme neriesili v krovoch. Celkom si neviem predstati, ako to chcete ukladat na kliestiny, aby to bolo pochodzne..

 19. Tomáš Horňák píše:

  Dobrý deň
  Vedeli by ste mi poradiť, či má zmysel zatepľovať severnú stenu RD (cca 80 ročného), ak je hrubý cca 50cm? (zloženie neznáme).
  Ďakujem za radu

  • ferol píše:

   Tak to zavisi od spotreby na kurenie, lebo ak nie su ine problemy s murom, tak to je jediny rozhodovaci faktorv vpodstate.

 20. Matus píše:

  Dobry den.
  Po zatepleni novostavby pri zmene teploty počuť pukanie lepidla pod polystyrenom.
  Zateplena je tehla bielym polystyrénom.
  Čo je príčinou? ďakujem

 21. Matej píše:

  Dobrý deň pán Lehocký,
  Prosím Vás o radu.
  Ideme stavať dom a dlho uvažujeme asi ako väčšina či ytong hrúbky 300 alebo 500. Vieme, že dom chceme potom obkladať pásikmi zo starej pálenej tehly alebo kameňom z toho dôvodu sme kvôli hmotnosti skôr naklonený hrúbke 500.

  Prosím Vás, aká je správna skladba obvodovej steny pri lepení pásikov zo starej tehly alebo kamena? Je potrebné medzi murivo a obklad vkladať ešte styrodur? Resp. ako to najlepšie riešiť? aby neprišlo k zatekaniu vody (vlhkosti) na murivo.

  Veľmi pekne ďakujem za radu.

  • Fero Lehocký píše:

   No vo vasom pripade stoji za uvahu aj ta verzia s 500mm bez zateplenia, ale zavisi to od celkoveho tvaru domu, kolko je vlastne stien, ci je to prizemny alebo poschodovy dom a pod…
   Lebo ak ma byt cely dom obdlozeny pasikmi a tych stien nie je prili svela vlastne a detaily budu vporiadku, je to celkom dobra moznost.
   Nieco podobne sme tiez riesili a zvolila sa verzia bez zateplenia. Ale vysledok bol, ze nakoniec nedavali kamen a ta fasada skoncila na final na kombinacii Ytongu a vo velkej casti s XPS. A to uz nie je dobre pre finalnu omietku, lebo sa tam menia povrchy pod nou…

   Cize si fakt dobre premyslite, ci tie pasiky realne nalepite. Ak nemate istotu, isiel by som do zateplovaneho muriva 300+200 EPS
   A tam sa robi potom specialne kotvenie zateplenia. Presietkuje sa pancierovou sietkou a cez tu sa to cele prikotvi hustejsie, aby sa vytvoril pevny podklad a fasadu ta vaha nestrhla. Presnejsi pocet kotiev ma urcit projektant alebo dodavatel tych pasikov, podla ich vahy.

   Toto by ale naozaj mal rozhodnut Vas projektant podla celkoveho riesenia domu. Nemalo by sa to takto vytrhavat z kontextu, ci je jedno alebo druhe riesenie lepsie..
   Si napriklad predstavte, ze mate vela presklennych ploch az po zem.. a vo vysledku tie plochy stien budu mat zanedbatelny vplyv na tepelne straty domu. Tam sa potom treba zamerat na kvalitne okna a tienenie a chladenie…

   Cize vzdy sa na celok treba pozriet komplexne. Ja preto neviem jednoznacne povedat cez diskusiu, ze urobte to radsej so zateplenim alebo ako 500mm bez zateplenia.

   • Matej píše:

    Pán Lehocký ďakujem, že ste si našli čas odpovedať. Odpoveď mi pomohla.

    Rozhodli sme sa pre ytong lambda 500 – material už objednaný.
    Dom je poschodový, medzi I a II. poschodím bude monolitický strop a následne 1m (obvodové murivo + veniec) a klasická sedlová strecha.
    Dom je spojený s garážou umiestnenou pred domom s plochou strechou.
    Tvar domu je obdĺžnik, pričom čelná obvodová stena je skoro celá až na 1,5m (okno z jednej izby)spoločná stena garáže a zadná stena domu je z veľkej časti presklená (francúzske okná do záhrady), ako aj jedna bočná stena domu kde sú okná izieb a vchodové dvere. Na základe jednoduchého tvaru si myslím, že detaily by sme mali zvládnuť dobre. Budeme stavať svojpomocne.
    Veniec bude riešený naraz spolu so stropnou betónovou doskou, pomocou obmúrovky (50) za nou izolácia a potom betón.
    Jediný rozdiel v materiáloch bude v nadpraží okien – priestor na ext. žaluzie, izolácia a betónové preklady.

    Obklad
    Manželku sa mi už z časti podarilo odhovoriť od prírodného kamena. Hlavne kvôli cene a preto, že z búrania starého domu, ktorý bol na pozemku máme vela starej plnej pálenej tehly). Z tejto tehly chceme napíliť pásiky a nimi obložiť dom.

    Prosím Vás, napílené pásiky môžeme rovno lepiť na ytong? čiže: ytong – sietka s lepidlom – pásiky z tehly.
    Je to takto v poriadku? či je potrebné ešte nejaká dodatočná ochrana proti vode? aby sa náhodu nedostala na murivo?
    Ako by ste to odporučili realizovať?

    Rozmýšľame ešte s možnosťou, že nalepené pásiky namaľovať fasádnou farbou, čiže by zostala textúra tehly ale bolo by to ešte chránené tou farbou a žene by sa splnilo, že budú tehly bielej farby. Bolo by to takto v poriadku?

    Ďakujem za vás čas a vašu stránku, ktorú vediete. Určite nás je veľa, ktorým takto pomáhate pri rozhodovaní a dokonca odpoveďami zachraňujete hodiny strávene hľadaním odpovedí na otázky. Už viac krát som vašu stránku odporúčal, verím, že budete pokračovať naďalej.

    Ďakujem.

 22. Jaroslav píše:

  Dobrý deň p.Lehocký, idem zatepľovať starší RD z roku 1980, hrúbka muriva s brizolitovou omietkou je cca 43 cm. Chcel by som poprosiť o radu aká by mala byť hrúbka zateplenia ak by som použil biely polystyrén a aka ak by som použil minerálnu vlnu? Pýtam sa najmä z pohľadu rosného bodu, aby kondenz nespôsobil plesne muriva. Ďakujem veľmi pekne za radu.

  • ferol píše:

   Ak by som to mal presne povedat, tak by som musel spravit prepocet. Pre Vas najjednoduchsie bude oslovit napriklad technicke poradenstvo Baumit a spravia Vam bezplatne vypocet a navrh skladby pre obe verzie.

 23. Daniela píše:

  Pan Fero,
  chceli by sme zateplit starsi som v atike. Bola nam doporucena cadicova vata. Treba este dat nieco pod alebo na tuto vatu? Alebo by bolo lepsie nieco ine? Prosim o radu. Dakujem

  • ferol píše:

   Celkom mi nie je jasne, ako to myslite. Zvnutra strechy – cize zvislu cast atiky zo strany strechy? Alebo zo stany fasady domu?

   • Daniela píše:

    Ide nam o vodorovnu plochu v atike, cize zatepletenie bytu z vrchu. Dakujem

    • ferol píše:

     To je ale zateplenie strechy ak ide o plochu strechu. A na to si jednoducho musite zavolat odbornika, lebo na toto ja vam cez internet neodpoviem. Treba poznat celu sucasnu skladby strechy. Dava sa tam parozabrana, zhora folia, mineralna vlna do takejto skladby je polemicka.. Ale ako pisem, vobec neviem ak oto tam je teraz spravene a aj podla toho, co ste pisala na zaciatku som pochopil uplne inak otazku, ako ste to myslela. Preto sa naozaj radsej obradte na nejakeho projektanta, co navrhne vhodnu skladbu. Cez internet mozete dostat aj velmi zle doprucania, ak to ludom zle popisete.

 24. Matúš píše:

  Pozdravujem,
  máte skúsenosť aj s variantom celoplošné lepenie, bez kotvenia a hrúbka bieleho polystyrénu 200mm (radšej by som investoval napr. do kvalitnejšieho lepidla). Výška stavby do 8 m (sedlová strecha s presahmi).
  Baumit uvádza v technickom liste výška stavby do 10m a hrúbka cca. 100mm.
  Mne sa tie kotvy nepozdávajú, oslabovať takto murivo.
  Lokalita Trenčín

  • Fero Lehocky píše:

   mame skusenosti aj s hrubkou 300mm bez kotvenia na VPC tehly..

   200mm by som sa vobec nebal bez kotvenia.
   Nalepte jednu platnu a spravte si oddtrhovu skusku.. ci to odtrhnete z lepidla alebo utrhnete v materiali..

 25. Tomas píše:

  Dobry den,
  medzi nevyhodami EPS pisete:

  “Pri polystyréne vychádzajú dosť vyššie odstupové vzdialenosti od iných stavieb ako napríklad pri minerálnej vlne. Preto sa polystyrén nedá vždy použiť a musí byť nahradený nehorľavým materiálom. A rozhodnutie, čím zatepliť dom, je potom skôr na projektantovi požiarnej ochrany, ako na rozhodnutí majiteľa domu.”

  Staviam dom a v projekte mam, ze na zateplovanie obvodovych murov z tehly 30 cm sa pouzije mineralna vlna 20 cm. Cisto z ekonomickeho hladiska by som to chcel vymenit za 20 cm EPS, vzdialenosti stien od okolitych budov su 11.5 metra a 7.4 metra. Chcel by som vediet, ci tieto vzdialenosti su dostatocne aj pre EPS z pohladu poziarnej bezpecnosti. Niekde som cital, ze mineralna vlna sa musi pouzit, ak susedne domy su menej nez 2.5 metra od seba.

  • ferol píše:

   Tie vzialenosti pri RD su na 99 percent OK. Ale aj tak vzzdy pri zmene k horsiemu odporucame klientom dat prerobit projekt poziarnej ochrany. Cisto z dovodu poistnych udalosti – aby sa potom poitovna nechytila toho, ze je tam ine zatepenie ako bolo v povoleni.

 26. Matúš píše:

  Dobrý deň, chcem sa informovať aký máte na to názor alebo skúsenosť. Chcem dať XPS izoláciu na pivnicu (je tam už hydroizolácia), väčšina pivnice bude zasypaná zeminou(na XPS už pôjde iba nopová fólia). Aké lepidlo na XPS?- napádajú má dve možnosti STARCONTACT Baumit (neviem či sa to používa na takéto použitie) alebo Weber tec. 915. Aký máte na to názor. Prípadne čo iné by ste zvolili. Ďakujem s pozdravom Rohaľ

  • Fero Lehocký píše:

   Ak tam mate hydroizolaciu asfalt, tak pouzite na to urcene lepidlo na bitumen – napriklad:

   Baumit SupraFix – Minerálne lepidlo na báze cementu s obsahom organických prísad na lepenie fasádnych izolačných dosiek EPS resp. XPS na kritické podklady na báze dreva, bitúmenové izolačné vrstvy resp. hutný betón s extrémne nízkou nasiakavosťou

   Alebo mozete pouzit PUR lepidlo.

 27. Matúš píše:

  Ďakujem veľmi pekne,
  napokon som použil PUR lepidlo.

  Ešte otázka sokel koľko cm odskok od fasády?
  Fasáda polystyrén 20 cm a sokel 15 alebo 12 XPS.
  Chceli by sme 15, ale do toho ešte kamenný obklad a to je cca. 2-3 cm.
  Odrazu ma sokel 18cm a fasáda 20 cm, je to OK?

  Ešte jednu otázku, pivnica v zemi (2,3m pod zemou), nopová fólia nopom do xps alebo nopom vonku ??? (to je hlavná otázka pri nopovej fólii)
  Na čo slúži presne ta nopová fólia-
  a. chráni od mechanického poškodenia XPS (pre mňa asi toto)
  b. odvetranie vlhkosti zo zeme ???
  c. ???

  K tejto problematike nopovej fólie, ešte aj to zakončenie, lebo to je tiež celkom detail.
  Ukončovacia lišta nopovej fólie- ukončiť to na úrovni zeme?

  ĎAKUJEM

  Radosť zo stavby 🙂
  Zážitky na celý život 🙂
  Odporúčam 🙂 TOP 🙂

  • Fero Lehocký píše:

   – 15 cm XPS by som dal
   – nopom do XPS (ma to vytvorit aj malu vetranu medzeru a hlavne je to aj mechanicka ochrana)

   Ukoncenie nopovej folie tesne nad terenom – aby lista nebola uz prisypana strkom

 28. Jana píše:

  Dobrý deň,
  vo svojom článku píšete, že ste ešte nepoužili konopné dosky. A prečo vlastne? Z toho, čo som čítala, je to dobrý materiál na zateplenie, nie? Má dobré tepelno-izolačné parametre, tiež dobré akustické vlastnosti, je paro-priepustný, nie je “príťažlivý” pre myši a inú “háveď”. A cenovo je porovnateľný s minerálnou vlnou. Nikde som však nenašla na Slovensku firmu, ktorá by realizovala zateplenie konopnými doskami. V zahraničí sa používa častejšie. Plánujem zatepľovať RD z r. 1970 – postavený z tehál a kvádrov, šírka múrov 40 cm a 50 cm a presne preto, čo ste v článku “zrušili” – dýchanie domu – som chcela materiál, ktorý je paro-priepustný. Tak “kuchynsky” som si vysvetlila, že para, ktorá vzniká v domácnosti bude môcť prejsť múrmi a zateplením z prírodného materiálu (konopné dosky) a nebude kondenzovať v byte.
  Vedeli by ste poradiť – príp. porovnať konopné dosky na zateplenie obvodových múrov RD : konopný panel Tepore.sk, Claygar.cz alebo M-servis cz. , príp. firmu, ktorá s takýmito materiálmi pracuje. Vopred ďakujem

  • Fero Lehocky píše:

   nepouzili sme ich, lebo nebola prilezitost ich pouzit.

   Medzi tymi tromi dodavatelmi podla parametrov na webe nevidim rozdiel. Teoreticky je to mozno od toho isteho vyrobcu brane u vsetkych troch.

   A firmy, ktore s tym pracuju najlepsie poradia asi ti dodavatelia, lebo vedia, kto to od nich casto kupuje.

   Ledze my realizaciu s konopnym kontsktnym zateplenim nemame, tak som po firmach zatial nemal dovod patrat.

 29. Simona píše:

  Dobry den,

  mame navrhnuty dlhy obdlznikovy dom na styl starych vidieckych domov. Vstup mame zboku domu, prechadza sa popri nocnej casti, kde su okna po strop (monolit). Vstup je zapusteny a tu vznikol oproti studii problem, ze strop tohto vstupu musi byt zatepleny rovnako ako strecha, cim by sa mal znizit o cca 20cm, cize by nebol v rovnakej vyske ako okna, co je pre nas esteticky neprijatelne. Nenapada vas prosim nejake riesenie? Projektanti navrhuju cast zapustit do monolitickej dosky, ale musia to preverit so statikom, ale aj to sa zrejme nebude dat v celej hrubke izolacie. Dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*