Info + Ceny » Interiér – balíky služieb » EXTRA interier

EXTRA interier

V tomto balíku je návrh interiéru spracovaný najpodrobnejšie zo všetkých balíkov. Ide o komplexný balík so štúdiou, vizualizáciami a podrobnými výkresmi k realizácii interiéru. Štandardne sa v praxi takýto rozsah používa pri všetkých typoch interiérov hlavne pri väčších stavbách. Tento balík máme v ponuke aj pre riešenie obytných interiérov, ale v praxi ho až tak často neriešime. Zvyčajne našim klientom k úspešnej realizácii stačí balík PREMIUM. Balík EXTRA preto odporúčame v prípade, že riešime vysoko špecifické návrhy a prvky v interiéri, s ktorými by mali realizačné firmy a výrobcovia nábytku bez našich podrobných výkresov problémy. Samozrejme, ak budete takto chcieť spracovať aj jednoduchšie interiéry, nie je problém a spracujeme.


Štúdia interiéru

Štúdia interiéru je hlavnou časťou práce interiérového architekta. Ide o vymyslenie a spracovanie návrhu riešeného priestoru do 3D modelu.

Súčasťou je:
– Spracovanie základného 3D modelu v programe Sketchup. Výstupom sú nerendrované obrázky 3D priestoru počas konzultovania návrhu
– Schematický pôdorys vygenerovaný z 3D modelu
– Farebné a materiálové prevedenie nábytku, podláh, dverí, stien a podhľadov, výber svietidiel a spotrebičov.
– Konzultácie mailom a telefonicky podľa potreby + konzultácie v kancelárii ateliéru podľa potreby.

Realistické vizualizácie

Realistické vizualizácie sú následne podrobnejším spracovaním 3D modelu z programu Sketchup v externom renderovacom programe. Samotné vizualizácie nemajú priamy vplyv na samotné riešenie interiéru. Ide hlavne o vernejšie zobrazenie návrhu v 3D prevedení v skoro fotorealistickej kvalite. Snahou je návrh čo najviac priblížiť realite. Preto je táto forma odprezentovania nárhu u našich klientov obľúbená. Lebo si vedia najlepšie predstaviť finálny výsledok návrhu.

Ak máte dobrú predstavivosť, prioritne vám ide o kvalitný návrh interiéru a nepotrebujete návrh vidieť vopred vo fotorealistickej kvalite, nie sú vyslovene potrebné.

Oproti základnému 3D modelu obsahujú naviac:
– vernejšie osvetlenie interiéru
– vernejšie materiály s priehľadnosťou a odleskami
– detailnejšie 3D modely
– rôzne doplnky interiéru (vankúše, kvety, knihy a pod), ktoré interiér priblížia “zabývanému stavu”

Podrobný realizačný projekt

(Ukážka nie je na webe k dispozícii)

Obsahuje podrobné rozkreslenie výkresovej dokumentácie riešených priestorov:
– pôdorysy
– rezopohľady na riešené steny
– výkresy podhľadov a osvetlenia
– špecifické detaily
– rozkeslené detaily a výkresy všetkých atypických nábytkov
– v prípade rekonštrukcií obsahuje výkresy búracích prác a nových stavebných prác
– a pod.

Ide vlastne o najpodrobnejšie spracovanie projektu interiéru, ktoré je zaužívané v architektonických a projektových ateliéroch pri všetkých typoch interiérov – nie len pri obytných interiéroch.
Z našej praxe sme vypozorovali, že pre väčšinu riešených obytných interiérov (rodinných domov a bytov) takýto rozsah nie je vyslovene potrebný a postačuje rozsah “Základné podklady k realizácii”. Pretože každý výrobca nábytku si vo výsledku výrobnú dokumentáciu nastavuje pre svoju výrobu po svojom. A drobné stavebné úpravy v interiéri sa napríklad dajú zachytiť aj v “Základných podkladoch k realizácii”. Preto podrobný realizačný projekt zvykneme riešiť výnimočne.

Realizácia interiéru na kľúč

Po spracovaní každého návrhu interiéru vám vieme v prípade záujmu zabezpečiť aj samotnú realizáciu interiéru na kľúč s overenými dodávateľmi – stolárske dielne, dodávatelia nábytku, svetiel a doplnkov atď.


Ukážky výstupov

Ukážka výstupu neredrovaných obrázkov počas konzultácií (návrh detskej izby):

studia-interieru-01

studia-interieru-02

studia-interieru-03


Ukážka fotorealistických vizualizácií (návrh detskej izby):

realisticke-vizualizacie-01

realisticke-vizualizacie-02

realisticke-vizualizacie-03


 

Chcem návrh interiéru – ako mám začať?