Info + Ceny » Interiér – balíky služieb

Interiér – balíky služieb

✓ Štúdia interiéru
x  Možnosť realizácie

x  Podklady k realizácii
x  Fotoreal vizualizácie
x  Podrobný projekt

✓ Štúdia interiéru
✓ Možnosť realizácie

Podklady k realizácii
x  Fotoreal vizualizácie
x  Podrobný projekt

✓ Štúdia interiéru
✓ Možnosť realizácie

Podklady k realizácii
Fotoreal vizualizácie
x  Podrobný projekt

✓ Štúdia interiéru
✓ Možnosť realizácie

Podklady k realizácii
Fotoreal vizualizácie
Podrobný projekt

Čo je rovnaké v balíkoch služieb?

Návrh interiéru
Každý balík obsahuje samotný návrh interiéru. To je zjednodušene povedané. Rozdiely v spracovaní sú spísané nižšie.

Realizácia interiéru na kľúč
A po spracovaní každého návrhu interiéru vám vieme v prípade záujmu zabezpečiť aj samotnú realizáciu interiéru na kľúč s overenými dodávateľmi - stolárske dielne, dodávatelia nábytku, svetiel a doplnkov atď.


Základné rozdiely medzi balíkmi služieb

Medzi jednotlivými balíkmi služieb sú rozdiely hlavne vo finálnom spracovaní 3D modelov a v spracovaní podkladov ku naceneniu a realizácii interiéru. Každý balík obsahuje ako základ Štúdiu interiéru.


Štúdia interiéru

Je hlavnou časťou práce interiérového architekta. Tu ide o samotné kvalitné vymyslenie a spracovanie návrhu riešeného priestoru.

Súčasťou štúdie interiéru je:
– Spracovanie základného 3D modelu v programe Sketchup. Výstupom sú nerendrované obrázky z 3D priestoru.
– Schematický pôdorys vygenerovaný z 3D modelu
– Farebné a materiálové prevedenie nábytku, podláh, dverí, stien a podhľadov, výber svietidiel a spotrebičov.
– Konzultácie mailom a telefonicky podľa potreby + konzultácie v kancelárii ateliéru podľa potreby.
– Návrhy riešime formou postupných vzájomných konzultácií, preto môže vzniknúť počas riešenia niekoľko verzií.


Realistické vizualizácie

Balíky Premium a Extra obsahujú naviac oproti balíkom Basic a Plus, realistické vizualizácie.

Realistické vizualizácie sú podrobnejším spracovaním 3D modelu z programu Sketchup v externom renderovacom programe. Samotné vizualizácie nemajú priamy vplyv na samotné riešenie interiéru. Ide hlavne o vernejšie zobrazenie návrhu v 3D prevedení v skoro fotorealistickej kvalite. Snahou je čo najviac sa priblížiť realite. Preto je táto forma odprezentovania návrhu u našich klientov obľúbená. Lebo si vedia najlepšie predstaviť finálny výsledok návrhu.

Ak máte dobrú predstavivosť, prioritne vám ide o kvalitný návrh interiéru a nepotrebujete návrh vidieť vopred vo fotorealistickej kvalite, nie sú vyslovene potrebné.

Oproti základnému 3D modelu obsahujú naviac:
– vernejšie osvetlenie interiéru
– vernejšie materiály s priehľadnosťou a odleskami
– detailnejšie 3D modely
– rôzne doplnky interiéru (vankúše, kvety, knihy a pod), ktoré interiér priblížia “zabývanému stavu”


Aký je rozdiel medzi základným 3D modelom a realistickými vizualizáciami?

Rozdiel medzi základným modelom v balíkoch Basic a Plus a realistickými vizualizáciami v balíkoch Premium a Extra vám najlepšie ukážu obrázky nižšie s možnosťou interaktívneho porovnávania:

Interaktívne - ťahajte za červenú čiaru

 

studia-interieru-01

realisticke-vizualizacie-01

studia-interieru-04

realisticke-vizualizacie-04

studia-interieru-05

realisticke-vizualizacie-05

studia-interieru-03

realisticke-vizualizacie-03


Podklady k realizácii interiéru

Na základe podkladov sa dajú spraviť cenové ponuky a samozrejme aj realizovať interiér. V prípade záujmu realizáciu interiéru pre vás zabezpečíme. Podklady k realizácii spracovávame v balíkoch Plus, Premium a Extra.

Rozdiel je v tom, že v najvyššom balíku Extra robíme Podrobný realizačný projekt. Ten sa líši v spracovaní oproti Základným podkladom k realizácii v detailnosti spracovania.


Základné podklady k realizácii

- Sú zahrnuté v balíkoch Plus a Premium

obsahujú:
– Pohľady a pôdorysy vytvorené z 3D modelu s kótami a popisom
– Polohy svietidiel a polohy zásuviek ku navrhovaným spotrebičom
– Rozmery prípadných stavebných úprav a jednotlivých interiérových prvkov a nábytku
– Zoznam navrhnutých prvkov s kontaktami (možnosti nákupu a objednania)
– V prípade záujmu aj cenové ponuky od nami odporúčaných dodávateľov a realizátorov

Ukážka základných podkladov k realizácii z návrhu jednej detskej izby:

zakladne-podklady-k-realizacii-01

Rezopohľad 01


zakladne-podklady-k-realizacii-04

Rezopohľad 02


zakladne-podklady-k-realizacii-05

Pôdorys detskej izby


 

Podrobný realizačný projekt

- Je súčasťou iba balíka Extra

Obsahuje podrobné rozkreslenie výkresovej dokumentácie riešených priestorov:
– pôdorysy
– rezopohľady na riešené steny
– výkresy podhľadov a osvetlenia
– špecifické detaily
– rozkeslené detaily a výkresy všetkých atypických nábytkov
– v prípade rekonštrukcií obsahuje výkresy búracích prác a nových stavebných prác
– a podobne

Ide vlastne o najpodrobnejšie spracovanie projektu interiéru, ktoré je zaužívané v architektonických a projektových ateliéroch pri všetkých typoch interiérov – nie len pri obytných interiéroch.
Z našej praxe sme vypozorovali, že pre väčšinu riešených obytných interiérov (rodinných domov a bytov) takýto rozsah nie je vyslovene potrebný a zvyčajne postačuje rozsah “Základné podklady k realizácii”. Pretože každý výrobca nábytku si vo výsledku výrobnú dokumentáciu nastavuje pre svoju výrobu po svojom. A drobné stavebné úpravy v interiéri sa napríklad dajú zachytiť aj v “Základných podkladoch k realizácii”. Preto podrobný realizačný projekt zvykneme riešiť výnimočne.


 

Chcem vyriešiť interiér - ako začať?