Seriál článkov pre prihlásených čitateľov » Z čoho stavať dom? Nízkoenergetický dom alebo pasívny dom.

Z čoho stavať dom? Nízkoenergetický dom alebo pasívny dom.

Tehla, Ytong alebo niečo iné? Zatepľovať alebo nezatepľovať? Z čoho stavať dom? To sú najčastejšie otázky, ktoré opakovane dostávame u nás v ateliéri. Preto sme pre vás dali dokopy Ebook Z čoho stavať nízkoenergetický alebo pasívny dom?

Z čoho stavať dom


Ebook nahrádza a zásadne spodrobňuje tento starší článok: “Z čoho stavať dom”

Skrátené znenie pôvodného článku je priamo tu nižšie pre predstavu o čom je Ebook (ale odporúčam nestrácať článkom čas a čítať rovno Ebook):

U nás stále prevláda stavanie z murovaných tradičných materiálov.

Najčastejšie otázky, ktoré pri tom dostávam sú:

Z čoho stavať dom?

Tehla, pórobetón, betón, drevo?

Zatepľovať alebo nezatepľovať?

Ja mám v tomto výbere jasno….
Aj keď by sa na túto tému dalo popísať plno textu, skúsim vám môj názor v tomto článku stručne popísať.

1/ Som zásadne za kombináciu zateplenia a tenšieho nosného múru.

Výrobcovia tehál a pórobetónu ponúkajú samozrejme hrubé tvárnice aj pre hrúbky múru 50cm. Snažia sa držať aktuálne trendy a je pre nich samozrejme zaujímavé predať veľa materiálu….

V rovnakej ale aj dokonca menšej hrúbke ako 50cm sa pritom dá jednoducho realizovať stena, ktorá má oveľa lepšie tepelnoizolačné parametre. Pri nezatepľovanom murive je plno detailov – tepelných mostov, ktoré stenu oslabujú. Sú preto navrhnuté komplikované detaily, ako ich minimalizovať. Problém nastáva, ak sa detail na stavbe nedodrží, čo je častá slovenská realita. Zateplenie často preto dokáže zachrániť chyby pri murovaní a poprekrýva kritické tepelné mosty. O tom, čím zatepľovať, budem písať inokedy. Je toho viac, nie len minerálna vlna alebo polystyrén…

2/ Dobre teda, budem zatepľovať. Ale z čoho stavať múry? Čiže teda z čoho stavať dom?

Na výber máme toho celkom dosť:

1. dierovaná tehla (napr. Porotherm, Heluz, Britterm …)

2. pórobetón (napr. Ytong, Porfix, H+H…)

3. vápenno-pieskové tehly (napr. KM-beta, Silka, Kalksandstein.. )

4. vibrolisované tvárnice

5. betónové tvárnice (napr. Premac Bytbloky)

6. sadrové tvárnice pre priečky

7. drevocementové dosky Velox (zalievané betónom)

8. polystyrénové tvárnice zalievané betónom (napr. Medmax )

9. drevocementové tvárnice Durisol (zalievané betónom)

… a rôzne ďalšie menej rozšírené

Z každého zo systémov som už niekedy projektoval, takže poznám ich výhody a nevýhody…

Dá sa ísť samozrejme po cene, ale materiál stien na rodinnom dome tvorí značný objem, ktorý ovplyvňuje kvalitu bývania. Pritom nie je podstatnou finančnou položkou stavby. Ja preto preferujem vo výbere zdravotné a ekologické kritériá.

Začnem odzadu. Všetky systémy, ktoré sa zalievajú betónom a vystužujú oceľou sú z hľadiska ekologického vplyvu najhoršie. Na výrobu ocele a betónu sa minie jednoducho veľa energie. Takže osobne tieto systémy hlavne z tohto dôvodu neodporúčam. Okrem toho sa snažím v domoch minimalizovať oceľové prvky, pretože môžu nevyspytateľne spolupôsobiť s geopatogénnymi zónami.
Okrem toho betón nepatrí medzi prirodzených regulátorov vlhkosti v interiéri… ale o tom viac nižšie. Samozrejme nepopieram výhodu vysokej pevnosti betónového muriva a výborných akustických parametrov takýchto stavieb. Ale váš dom nie je niekoľkoposchodová bytovka, alebo cestný most….

Čo nám teda ostalo?

1. dierovaná tehla (napr. Porotherm, Heluz, Britterm …)

2. pórobetón (napr. Ytong, Porfix, H+H…)

3. vápenno-pieskové tehly (napr. KM-beta, Silka, Kalksandstein.. )

4. vibrolisované tvárnice

5. betónové tvárnice (napr. Premac Bytbloky)

6. sadrové tvárnice pre priečky

Betónové tvárnice sú tiež z betónu ale bez výstuže, takže je to lepšie ako zalievané murivá s výstužou. Z toho, čo nám ostalo sú ale stále najmenej ekologické. Skôr sú určené pre bytové domy, kde je potrebná vysoká únosnosť muriva cez niekoľko poschodí. Pre rodinné domy ich preto odporúčam výnimočne.

Posledné sadrové tvárnice pre priečky sa nedajú použiť pre nosné murivo, takže zatiaľ ich vylučujem. Pre priečky je to ale zaujímavý materiál kvôli akumulácii tepla. Vrátim sa k nim inokedy. Teraz sa zameriam sa na zúžený výber materiálov pre získanie odpovede na otázku: “Z čoho stavať dom”

Čo nám teda ostalo v hrubom výbere pre a aký to má vplyv na otázku “Z čoho stavať dom? ”

1. dierovaná tehla (napr. Porotherm, Heluz, Britterm …)

2. pórobetón (napr. Ytong, Porfix, H+H…)

3. vápenno-pieskové tehly (napr. KM-beta, Silka, Kalksandstein.. )

4. vibrolisované tvárnice(napr. Easyblock, Prescot…)

Predpokladám, že všetko poznáte, možno 4. položku nie, takže najprv stručné predstavenie kandidátov:

 Z čoho stavať dom - tehla

Dierovaná tehla

Tehlu určite netreba podrobne predstavovať. Vypaľuje sa z hliny. Hlina je prírodný materiál, takže aj tehla je z tohto pohľadu v poriadku. Vypaľuje sa ale pri vysokých teplotách, takže jej výroba je energeticky náročnejšia ako daľšie výrobky.

 Z čoho stavať dom - pórobetón

Pórobetón

Výhoda pórobetónu oproti iným murovacím materiálom je homogénnosť materiálu. Vo všetkých smeroch má rovnaké vlastnosti a nemá v sebe diery. Hlavne pre nízkoenergetické a pasívne domy, v ktorých je osadené riadené vetranie s rekuperáciou to môže pomôcť. Dierovanie tehál často spôsobuje nečakané problémy so vzduchotesnosťou domu. Stačí osadenie elekroinštalačnej krabice do steny a “prievan” sa cez stenu prenesie kľudne na opačnú stranu domu aj cez vnútornú priečku. Znie to síce divne, ale naozaj vám môže fučať aj vo vnútornej priečke. Toto sa prejaví vo vyšších nákladoch na vykurovanie a v znížení komfortu bývania.

Má ale horšie akustické vlastnosti. Takže pri návrhu s tým treba počítať.

 Z čoho stavať dom - vápennopieskové tehly

Vápennopieskové tehly

Vápenno-pieskové tehly vynikajú predovšetkým svojimi zvukovoizolačnými schopnosťami, lebo sú ťažké. Dôležitá je pre reguláciu výkyvu interiérových teplôt akumulácia tepla. Argumentom proti použitiu býva medzi laikmi váha materiálu, ktorá často na škodu ľudí odrádza. Pritom materiály pre rodinný dom sa nevyberajú len tak, aby sa dobre a ľahko staval. Je oveľa dôležitejšie, ako sa bude počas prevádzky dom správať. Vápennopieskové tehly majú vysokú únosnosť, preto pri rodinných domoch je často možné používať na prvý dojem veľmi tenké obvodové steny (175mm) – šetrí sa tým zastavaná plocha. Ostáva tým priestor na silné zateplenie a celková hrúbka steny je stále rozumná.

Z čoho stavať dom - vibrolisovné tvárnice

Vibrolisované tvárnice

Ide o tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu (cement je najneekologickejšia zložka betónu). Zvibrovaním vzniká veľmi pevná dutá tvárnica. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta. Výsledok je v podstate kamenná presná tvárnica. Rovnako ako vápenno-pieskové tehly vyniká vysokou pevnosťou, takže sa môžu robiť tenké murivá.

A ideme vyberať– aké kritériá si zvoliť okrem ceny?

  • reguluje stena vlhkosť v interiéri ?
  • minimalizuje riziká vzniku netesností domu ?
  • minie sa na výrobu veľa energie?
  • aká je prirodzená rádioaktivita materiálu?

Regulácia vlhkosti

O tomto som už písal v samostatnom článku. Samozrejme najlepšia by bola hlinená stena, ale teraz sa hlavne zameriavam na bežné komerčne dostupné materiály.
Pre lepšiu predstavu, ako materiály regulujú vlhkosť v interiéri som pripravil 2 porovnávacie grafy. (Spracované podľa knihy: Gernot Minke: Príručka hlineného staviteľství )

Najlepšie pracujú vápenno-pieskové tehly, potom pórobetón, tehla a najhorší je betón. Vibrolisované tvárnice v grafe nie sú, ale je to v podstate betón.
Z pohľadu regulácie vlhkosti je preto jednoznačný víťaz vápenno-piesková tehla.

Minimalizácia netesností v dome – je dôležité z čoho stavať dom?

Toto som už spomenul pri popise pórobetónu. Z tohto pohľadu je preto pórobetón víťaz. Vápennopiesková tehla má v sebe oveľa menej dier ako tehla, takže je lepšia. Vibrolisované tvárnice sú síce duté, ale zhora vždy uzavreté, takže je tu minimalizácia tohto problému. Z tohoto bodu najhoršie preto vychádzajú tehly.

Koľko sa minie energie?

Pre predstavu, koľko energie sa minie na výrobu muriva poslúži porovnanie podľa
ekologických aspektov PEI, GWP a AP (podrobnejšie o nich píšem na konci tu: )

Príklad pre nosné murivo v bežne používaných hrúbkach:

Tehla dierovaná – hrúbka 300mm

PEI neobnoviteľný MJ/m2: 597,00

GWP kg CO2eq/m2: 42,240

AP kg SO2eq/m2: 0,1320

Porobetón – hrúbka 300mm

PEI neobnoviteľný MJ/m2: 412,80

GWP kg CO2eq/m2: 39,720

AP kg SO2eq/m2: 0,0960

Vápennopiesková tehla – hrúbka 175mm

PEI neobnoviteľný MJ/m2: 266,70

GWP kg CO2eq/m2: 33,259

AP kg SO2eq/m2: 0,0507

Čím sú hodnoty nižšie, tým lepšie. Podľa tohto sa najmenej energie minie pri výrobe vápenno-pieskových tehlách, potom pri pórobetóne a najviac pri pálených tehlách. Pre vibrolisované tvárnice nemám hodnoty, ale je v nich málo materiálu a veľa vzduchu, preto budú určite dostatočne ekologické.

Prirodzená rádioaktivita materiálov – aký ma vplyv na to z čoho stavať dom?

Z čoho stavať dom z pohľadu rádioaktividy? Každý materiál na zemi vyžaruje určité dávky rádioaktivity. Napríklad o pórobetóne koluje fáme, že je z rádioaktívneho materiálu. Stačí si pritom porovnať merania od certifikovaných laboratórií alebo štátnych inštitúcií pre rôzne stavebné materiály a zistíte, že napríklad YTONG má nižšie hodnoty hmotnostnej aktivity rádionuklidov ako betón, pálené tehly alebo keramické obklady. Pre predstavu prikladám aj výber materiálov z nemeckého zdroja http://www.bfs.de

Rádium-226 (Bq/kg)Priemer (rozsah) Tórium-232 (Bq/kg)Priemer (rozsah) Draslík-40 (Bq/kg)Priemer (rozsah)
Sadrovec 10 (2 – 70) <5 (2 – 100) 60 (7-200)
Vápenec, pórobetón 15 (6 – 80) 10 (1 – 60) 200 (40 – 800)
Štrk, piesok 15 (1 – 39) 16 (1 – 64) 380 (3 – 1200)
Betón 30 (7 – 92) 23 (4 – 71) 450 (50 – 1300)
Tehla 50 (10 – 200) 52 (12 – 200) 700 (100 – 2000)

Najlepšie materiály sú hore. Všetky samozrejme spĺňajú normy, ale keď si môžem vybrať, prečo si nevybrať najlepšie? Vápennopieskové tehly sa robia z vápenca a piesku, takže sú z hľadiska rádioaktivity na rovnakej úrovni ako pórobetón.

Moju odpoveď na otázku ” Z čoho stavať dom” sa dozviete práve v Ebooku.  Choďte trochu naspäť a nájdite si formulár pre stiahnutie Ebooku alebo si ho stiahnite z článku, kde som o Ebooku informoval:.

Z čoho stavať nízkoenergetický alebo pasívny dom?

Z čoho stavať dom

.