Seriál článkov pre prihlásených čitateľov » “Blower-door test” – Meranie vzduchotesnosti

“Blower-door test” – Meranie vzduchotesnosti

O úžitkových vlastnostiach domu rozhoduje predovšetkým správna realizácia. U nás bohužiaľ zatiaľ nie je obvyklé, aby si realizačné firmy alebo investori nechali skontrolovať tesnosť obalových konštrukcií budovy. Maximálne sa konštrukcie prebehnú očami. Takto sa ale nedá prekontrolovať všetko a už vôbec nie konštrukcie, ktoré sú schované za inými.
Jedným z objektívne hodnotiacich a merateľných kritérií, ktorým možno kontrolovať správnosť realizácie, je kontrola celkovej vzduchotesnosti objektu – takzvaný Blower-Door test.

Test treba realizovať v takej fáze, keď sa ešte dajú urobiť opravy. Bude Vám zbytočný, keď už budete mať vymaľované steny.

O čom je tento test?

Ak budova nie je vzduchotesná, teplo uniká všetkými netesnosťami v obvodovom plášti, čo znamená plytvanie čoraz drahšou energiou. Čím je Vaša lokalita veternejšia, o to viac sa to prejaví. Cez dom bude prefukovať. Môže sa Vám zdať, že obvodový plášť je takmer dokonale vyhotovený. Ale stále sa v ňom môžu nachádzať netesnosti neviditeľné voľným okom. Veľmi dôležité je taktiež zamedziť prieniku a kondenzácii vodných pár vo vnútri konštrukcie hlavne pri drevostavbách. (O tom som už niečo písal v e-knihách).
Pozor, často sa vzduchotesnoť zle vysvetľuje. Nejde o žiadne “zabalenie domu do igelitu”, ako sa píše po laických diskusiách. Napríklad pri murovaných stavbách vzduchotesnosť zabezpečuje poriadne spravená vnútorná omietka. Takže musí byť všade, napríklad aj pod parapetmi okien a aj v miestach, kde sa pri bežných domoch na nej šetrí – napríklad nad zavesených podhľadom.

Vzduchová priepustnosť (vzduchotesnosť) obvodového plášťa budovy sa overuje určením celkovej intenzity výmeny vzduchu označovanej ako n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa.. Pri prirodzenom vetraní bežnej budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/h, to znamená, že sa celkový objem vnútorného vzduchu pri tomto teste (nie pri bežnom vetraní užívateľom) v dome vymení maximálne 4,5 krát za hodinu.

V budovách s riadeným vetraním s rekuperáciou to má byť najviac takto:

– v nízkoenergetických domoch najviac 1,0/h

– v pasívnych domoch najviac 0,6/h

Priebeh testu je v princípe jednoduchý

Zvyčajne do vchodových dverí sa osadí rám s ventilátorom. Tento ventilátor vháňa do domu vzduch, takže vniká v dome pretlak. A aj opačne, robí sa aj podtlak. Dosiahnutie spomenutého tlakového rozdielu 50 Pa medzi interiérom a exteriérom riadi počítač. Vzduch z domu sa po “natlakovaní” domu snaží niekadiaľ dostať von – hľadá škáry a diery. Špeciálne ručné zariadenie na meranie rýchlosti pohybu vzduchu dokáže ľahko tieto netesnosti odhaliť. Bežne sa kontrolujú prelepené spoje parozábran, napojenia okien a rôzne prestupy inštalácií cez obvodový plášť. Ak ale stále niekde vzduch z domu uniká a nedarí sa netesnosť nájsť, môže sa realizovať takzvaná dymová skúška. Do domu sa natlačí biely dym a potom pekne vidno, kadiaľ uniká z domu. A chyby sa môžu odstrániť.

Ako pomoc pri Blower door teste používa ešte infrakamera. Keď z domu uniká teplý vzduch a vonku je zima, tak tento únik kamera zachytí pri pohľade na fasádu domu.

Ventilátor pri blowerdoor teste je potrebné vsadiť aj do iného stavebného otvoru, ako sú vstupné dvere. Vstupné dvere sú často najslabším článkom pri kvalitne prevedenej stavbe. Osadením ventilátora do iného otvoru sa takto premerajú vlastnosti aj dverí.

Infrasnímky nie je možné urobiť kedykoľvek. Zmysel to má iba pri vonkajších teplotách zhuba pod päť stupňov a rozdiely teplôt interiéru a exteriéru aspoň pätnásť stupňov. Pritom nesmie snežiť ani svietiť Slnko, lebo údaje môžu byť skreslené.

Stručné predstavenie – video:

Pripravil som krátky zostrih z 2 videí na youtube o priehehu a princípe testu:

Originálne videá, použité v zostrihu sú tu:

https://youtu.be/iKzY5yAR7Fo

https://youtu.be/QjxnGlRt6TE

Na čo vplýva vzduchotesnosť budovy?

– zníženie spotreby energie na vykurovanie (bude Vám zbytočné riadené vetranie s rekuperáciou, keď škárami v stenách a streche sa do domu dostane priamo studený vzduch)

– ochranu pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii

– optimálne využitie parametrov vetracieho zariadenia

– dobrú zvukovú ochranu

– ochranu pred vstupom škodlivých látok do interiéru

– dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu

– udržiavanie požadovanej kvality vzduchu interiéri

Detaily v projekte

Dobrá vzduchotesnosť sa dá teoreticky dosiahnuť aj improvizáciou priamo na stavbe, ale len výnimočne to dobre dopadne. Preto sú dôležité správne a hlavne jednoducho realizovateľné detialy spracované v projekte. Zdôrazňujem jednoduché… inak sa Vám na ne bežný slovenský robotník vykašle…

Bez ohľadu na to, aký typ domu staviate a kto Vám ho stavia, požadujte od projektanta vyriešenie kritických detailov a od realizátora test vzduchotesnosti. S obidvomi si to vopred dohodnite, pretože to stále nie je bežný štandard!
Do zmluvy so stavebnou firmou odporúčam preto dať, že stavba je v poriadku až po prevedení opráv chýb zistených blowerdoor testom a infrakamerou.

Najväčší význam tento test má v prípade, že vám dom stavia jedna firma, lebo potom sa nebude nikto vyhovárať na druhého, že je to jeho chyba, ak niekde do domu fučí..


Želám Vám pekný zvyšok dňa 🙂

Fero Lehocký


Tento článok je zo špeciálneho seriálu

Páčil sa vám?

Tento článok je súčasťou nášho bezplatného seriálu iba pre prihlásených čitateľov. Dostať ku týmto článkom sa dá iba priamo z mailov, ktoré posielame prihláseným čitateľom, alebo ak vám ich niekto známy prepošle… Nie ste ešte prihlásený a dostali ste sa sem náhodne alebo na odporučenie a chcete viac takýchto článkov? Prihláste sa hneď teraz nižšie. Priložíme vám rovno aj všetky naše e-knihy zdarma o rodinných domoch a interiéroch.

Chcem špeciálny seriál + e-knihy zdarma:

Žiadne skryté poplatky. SPAM nerobím lebo ho sám neznášam. Pošlem vám mail, v ktorom popíšem, ako si stiahnete E-knihy. Ale potrebujem kvôli zákonom od vás súhlas. Stlačením tlačidla vyššie súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

.