Info + Ceny » Stavebné systémy rodinných domov » Murovaný dom z pórobetónu

Murovaný dom z pórobetónu

Tento systém je ideálny pre svojpomocnú výstavbu alebo v prípade, že ešte neviete, kto Vám bude dom stavať. Detaily a použité materiály sú navrhnuté maximálne jednoducho, ale stále s dôrazom na ekonomickú a prevádzkovú zmysluplnosť. Musí ich zvládnuť každý šikovnejší realizátor. Systém odporúčame každému, kto hľadá veľmi dobrý pomer cena výkon. Vďaka bežným postupom môžete osloviť viacero realizačných firiem a tak v malej súkromnej súťaži dosiahnuť zaujímavú cenu realizácie. Systém zároveň ponúka dobrý kompromis pri dosahovaní kvalitného bývania oproti ďalším murovaným systémom.

Stručný popis technického prevedenia:

Základy
Zakladanie na základových pásoch. Základová doska je zateplená zvnútra tepelnou izoláciou, na ňom poter a finálna podlaha. Ak geológia podložia spôsobí nevhodnosť tohoto zakladania, bude zmenené na iný spôsob.

Obvodové steny
Základná obvodová stena je z pórobetónu (štandardne Ytong)  + kontaktný zatepľovací systéma  (v štandarde je uvažovaný polystyrén, v prípade výpočtu požiarnej ochrany robíme modifikáciu ma minerálnu vlnu).
Ďalšie možnosti fasády:
– prevetrávaná drevená horizontálne kladená fasáda
– kamenný alebo klinkerový (tehličkový) obklad
– prevetrávaná fasáda – veľkoformátový obklad

Stropy nad prízemím
Prispôsobujeme statickému zhodnoteniu – zvyčajne železobetónové, prípadne montované (Ytong, Premaco a pod..)

Strecha
V závislosti od vzhľadu domu:
Plochá strecha je riešená podobne ako strop. Zateplenie je nad stropom zo spádovaného polystyrénu. Finálnu hydroizoláciu tvorí fólia Fatrafol. Z interiéru sú omietky v kombinácii so sadrokartónom.
Pultová strecha s miernym sklonom je tvorená drevenými trámami. Zateplenie je medzi a pod trámami. Z interiéru je zavesený sadrokartónový podhľad.
Sedlová strecha je riešená tradičným krovom, prípadne pri väčších rozponoch väzníkovým systémom.

Okná
Štandardne uvažované sú drevené s trosklami.
Osadenie okien je navrhnuté štandardne bez predsadenej montáže. Toto osadenie zvládne každá slušná montážna firma.

Poznámky k systému:
Systém sme navrhli z ekonomicky dostupných materiálov. Nikto Vám ale nezakáže ho počas výstavby vylepšiť, ak Vám to financie povolia. Zmeny spoločne konzultujeme.

Ľahká nahraditeľnosť za tehlový systém
Pórobetón je ľahko na stavbe nahraditeľný za tehlu rovnakej hrúbky. Preto v našom balíku služieb Basic neponúkame tehlový systém, keďže snahou balíka Basic je maximálne pre vás zvýhodniť cenu projektu. A udržiavanie príliš veľa rozpracovaných projektov “pri živote” znamená veľa času, čo odporuje zníženiu nákladov na projekt. Z hľadiska statiky je tehla pevnejšia, preto je tento pórobetónový systém vybratý ako východzí pre katalógové domy, kde statika je navrhnutá na menej pevnú verziu, takže pevnejšia potom tiež určite vyhovie. Na tepelnoizolačné vlastnosti to veľký vplyv nemá, keďže hlavnú izolačnú funkciu preberá zatepľovací systém.


Podrobný popis riešenia si prejdeme spolu osobne pri konzultáciách na projekte.


Technológia
Na výber z projektovaných technológií pre príslušné balíky služieb. Prípadne individuálna.

.