Väčšie stavby » 583 Polyfunkcia (realizácia), Trenčín

583 Polyfunkcia (realizácia), Trenčín


štúdia: 2018 (štúdia je tu: 583 Polyfunkcia (štúdia), Trenčín)
projekt: 2019
realizácia: 2019-2020

Ide o rekonštrukciu a nadstavbu pôvodných šatní závodu Ozeta v Trenčíne. Preto základný pôdorysný tvar a nosný skelet bol daný a museli sme sa mu prispôsobovať.


.


Pôvodný stav

Pre predstavu fotky z prvej obhliadky pôvodného stavu budovy. Išlo o bývalé šatne závodu Ozeta. Budova mala odskakovaný tvar – každé podlažie bolo voči predošlému uskočené. Bolo nutné poriadne staticky vyriešiť dopĺňaný skelet novej budovy , aby sme z toho dostali kompaktnejší a využiteľnejší tvar budovy.

.