Rodinné domy » Katalóg variabilných projektov RD » Prízemné domy – pôdorysy » Vzhľady domu 003-S

Vzhľady domu 003-S

roluj dole a vyber si vzhľad domu

003-S Robinia

Moderná sedlová strecha bez presahov

Projekt domu 003-S Robinia

dole na pôdorys ▼  

003-S Tilia

Moderná sedlová strecha bez presahov s predsunutím pred okná izieb

Projekt domu 003-S Tilia

dole na pôdorys ▼  

003-S Alnus

Tradičná pultová strecha s nízkym sklonom s priznanými drevenými trámami

Projekt domu 003-S Alnus

dole na pôdorys ▼  

003-S Taxus

Moderná pultová strecha s nízkym sklonom s omietnutým podbitím a bočnými záveternými stenami

Projekt domu 003-S Taxus

dole na pôdorys ▼  

003-S Prunus

Plochá strecha s presahmi a bočnými záveternými stenami

Projekt domu 003-S Prunus

dole na pôdorys ▼  

Projekt domu 003-S