Rodinné domy » Katalóg variabilných projektov RD » Poschodové domy – pôdorysy » Vzhľady domu 008-S

Vzhľady domu 008-S

roluj dole a vyber si vzhľad domu

008-S Magnolia

Tradičná sedlová strecha s presahmi

Projekt domu 008-S Magnolia

dole na pôdorys ▼  

008-S Robinia

Moderná sedlová strecha bez presahov

Projekt domu 008-S Robinia

dole na pôdorys ▼  

008-S Tilia

Moderná sedlová strecha bez presahov s predsunutím pred okná izieb

Projekt domu 008-S Tilia

dole na pôdorys ▼  

008-S Alnus

Tradičná pultová strecha s nízkym sklonom s priznanými drevenými trámami

Projekt domu 008-S Alnus

dole na pôdorys ▼  

008-S Pinus

Moderná pultová strecha s nízkym sklonom s omietnutým podbitím

Projekt domu 008-S Pinus

dole na pôdorys ▼  

008-S Taxus

Moderná pultová strecha s nízkym sklonom s omietnutým podbitím a bočnými záveternými stenami

Projekt domu 008-S Taxus

dole na pôdorys ▼  

008-S Platanus

Plochá strecha bez presahov

Projekt domu 008-S Platanus

dole na pôdorys ▼  

008-S Prunus

Plochá strecha s presahmi a bočnými záveternými stenami

Projekt domu 008-S Prunus

dole na pôdorys ▼  

Projekt domu 008-S
Projekt domu 008-S