Rodinné domy » Individuálne projekty RD » 215 Rodinný dom, Veľká Lúka, Zvolen

215 Rodinný dom, Veľká Lúka, Zvolen

Rodinný dom vo Veľkej Lúke pri Zvolene som od začiatku navrhoval v niekoľkých vzhľadoch od plochej strechy, cez pultovú až po tradičnejšiu s „áčkovou“ strechou.

Tieto alternatívy sme konzultovali na obecnom úrade a spolu s investorom sme nakoniec vybrali najtradičnejšiu verziu s prvkami modernej architektúry.


štúdia: 07/2010
projekt: 2012 (spracoval realizátor montovaných stavieb na kľúč)
prebieha príprava realizácie


pôdorys:Investor nebol počas štúdie rozhodnutý pre murovanú stavbu alebo drevodom. Rozhodol sa až po spracovaní štúdie. Preto som návrh riešil predbežne ako murovaný dom z bežne dostupných stavebných materiálov. Cieľom bolo dosiahnuť parametre lepšieho nízkoenergetického domu. Steny a riečky sú zo systému Ytong. Obdovodé steny sú zateplené sivým polystyrénom hrúbky 250mm. V častiach s dreveným obkladom je prevetrávaná fasáda zateplená minerálnou vlnou. Krov je navrhnutý väzníkový na plný rozpon domu – vďaka tomu vnútri nie sú žiadne nosné steny a dispozícia je variabilnejšia. V krove je spolu 440 mm minerálnej vlny. Zakladanie je štandardné na základových pásoch. Základová doska je izolovaná z interiéru pod betónovým poterom.Nízkoenergetický dom v takomto tvare a veľkosti sa bez riadeného vetrania s rekuperáciou tepla nezaobíde. Toto v navrhovanom dome zabezpečuje vetranie kompaktná jednotka Nilan VP-18. Ide o zariadenie, ktoré na ploche 60x60cm má okrem vetrania aj integrovanú prípravu teplej vody v zabudovanom zásobníku. V prípade požiadavky vie v lete dochladzovať vzduch, ak sa dokúpi doplnkový modul do jednotky. Vetracia jednotka nemá osadený bežný výmenník tepla, ale je tu takzvaná aktívna rekuperácia. Tú zabezpečuje malé integrované tepelné čerpadlo, ktoré z odpadného vydýchaného vzduchu odoberá teplo a týmto odobratým teplom zohrieva lacno teplú vodu v bojleri.

Keďže ide o tepelné čerpadlo, vzduch vypúšťaný takto mimo domu, má oveľa nižšiu teplotu ako pri bežnej rekuperácii. Toto sa dá následne využiť v letnom období, kde sa vonkajší vzduch tiež za pomoci tohto tepelného čerpadla môže schladzovať. Výhoda je tá, že odpadný vzduch z interiéru má celoročne skoro rovnakú teplotu. Aj výkon tepelného čerpadla je teda celoročne stabilný. Toto zariadenie preto nahrádza riešenie so solárnymi kolektormi na prípravu teplej vody, ktoré majú počas roka premenlivý výkon a v zime veľmi slabý.
Samozrejme je nutné celoročné vetranie. Inak sa voda zohrieva „natvrdo“ elektrickou špirálou.Ako som už spomenul, investor po štúdii prehodnotil výhody a nevýhody montovaného a murovaného domu a rozhodol sa pre drevodom na kľúč. Štúdia bola bez problémov ľahko modifikovateľná z murovanej verzie na montovanú, takže aktuálne sa pripravuje výstavba. Konštrukcie drevodomu budú difúzne otvorené. Steny bude tvoriť stĺpiková konštrukcia z vloženou minerálnou vlnou + dodatočné kontaktné zateplenie z minerálnej vlny.

Parametre murovanej verzie domu v systéme Ytong:
Merná potreba tepla na vykurovanie: 29kWh/m2/rok
Obostavaný priestor: 657m2
Zastavaná plocha: 162 m2
Úžitková plocha domu bez skladu: 116 m2
Sklad je nevykurovaný a tepelne izolovaný od domu.
stena – U=0,1W/m2K
strecha – U= 0,09W/m2K
podlaha na teréne – U=0,18W/m2K
.