Rodinné domy » Individuálne projekty RD » 018 Rodinný dom, Bytča

018 Rodinný dom, Bytča

ponuková štúdia: 03/2007

Túto štúdiu domu som robil ako malú súkromnú minisúťaž. Investor oslovil troch rôznych architektov a zadal svoje požiadavky. Takže návrh vznikol vlastne bez akýchkoľvek ďalších konzultácií.

Investorovi sa síce môj návrh páčil, ale zase jeho manželke sa páčil iný. Manželka samozrejme rozhodla. Takže tento dom sa nerealizoval. V tej dobe som sa pri tomto návrhu nezaoberal veľmi energetickou efektívnosťou. Dom by jednoznačne tvarovo nebol vhodný na pasívny, ale pri rozumne použitých konštrukciách a technológiách by bol aspoň nízkoenergetický.

Projekt k tomuto domu preto nie je spracovaný, ale v prípade záujmu o takéto moderné riešenie prízemného domu Vám ho rád spracujem.


pôdorys:

.