Interiér » Komerčný interiér » 128 Južanka, Trenčín

128 Južanka, Trenčín

V rámci zvažovania rekonštrukcie rozvodov v stropoch v jednom staršom obchodnom centre v Trenčíne, nás požiadali o návrh podhľadov.


štúdia: 2017


Obchodné centrum rekonštrukcia podhľadu