Interiéry » Komerčný interiér » 128 Obchodné centrum TN

128 Obchodné centrum TN

V rámci zvažovania rekonštrukcie rozvodov v stropoch v jednom staršom obchodnom centre v Trenčíne, nás požiadali o návrh podhľadov.


štúdia: 2017


Obchodné centrum rekonštrukcia podhľadu