Interiér » Komerčný interiér » 042 Kancelárske priestory, Mestský úrad Nová Dubnica

042 Kancelárske priestory, Mestský úrad Nová Dubnica

Riešené priestory: Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Kancelária prednostky | Pôvodný stav

Kancelárske priestory na Mestskom úrade v Novej Dubnici sme sa snažili navrhnúť tak, aby pôsobili ucelene a reprezentatívne. Pri návrhoch sme využili aj prvky a nábytok, ktoré v kanceláriach už boli. A tým sme optimalizovali náklady pri realizácií.


štúdia: december 2014


Kancelária prednostky

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Pôvodný stav


Kancelária primátora

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Pôvodný stav


Kancelária viceprimátora

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Pôvodný stav