Interiér » 753 RD, Bratislava Dúbravka

753 RD, Bratislava Dúbravka

V tomto návrhu je špeciálne kladený dôraz na praktickosť a ergonomické rozloženie skriniek pre potreby rodiny v závislosti od ich zvyklostí a fungovania domácnosti. Našim spoločným cieľom bolo navrhnúť nadčasový útulný interiér. Špeciálnu požiadavku, aby bola sedačka prístupná aj zo strany jedálne sme riešili sedačkou namieru.


štúdia: 2022


V tomto projekte sme riešili:
Obývačka
Kuchyňa so schodiskom


Obývačka


Všetky priestory projektu:

Obývačka

Kuchyňa so schodiskom