Interiér » Byty a rodinné domy » 074 Byt, Trenčín

074 Byt, Trenčín

Želaním klientov bolo vytvoriť dievčenskú izbu s dostatočne veľkým úložným priestorom. Vzniklo niekoľko variant dispozičného riešenia izby a farebných variácií. Takto riešená detská izba “rastie” spolu s dieťaťom, nie je potrebné meniť zariadenie s rastúcim vekom dieťaťa, menia sa iba doplnky.


štúdia: február 2016


Dievčenská izba