Info + Ceny » Doplnkové služby » Inžinierskogeologický prieskum + radónový prieskum

Inžinierskogeologický prieskum + radónový prieskum

Tento prieskum je dôležitý pre návrh zakladania rodinného domu a hydroizolácie. Základy majú samozrejme vlyv na celú stavbu, či dom nebude sadať a praskať…

V prieskume geológ na pozemku robí sondy – buď vrtnou súpravou, alebo kopané. Odoberajú sa vzorky zeminy a v laboratóriu sa vyhodnotia. Výsledky prieskumu určujú hlavne nasledovné veci:

Aký je druh zeminy a jej únosnosť? Toto má vplyv napríklad na dimenzovanie šírky základových pásov. Ďalej, či je zemina priepustná pre ďažďové vody, alebo nie, či je nutné robiť drenáž základov, alebo nie…

Je tu spodná voda?: Ako hlboko je hladina spodnej vody a či voda nebude agresívne pôsobiť na základy. Napríklad v takomto prípade vôbec nedoporučujem pivnicu.

Hrozia zosuvy na svahovitom pozemku? Podľa toho rozhodujeme, či je potrebné robiť nejaké oporné múry, alebo iné opatrenia proti zosuvom.

Často sa na prieskume šetrí a nerobí sa. Pritom vďaka prieskumu sa môže počas realizácie ušetriť podstatne viac financií, ako stojí samotný prieskum. Bez prieskumu statik nadimenzuje základy na predpokladanú únosnosť zeminy. Pritom v skutočnosti možno postačí menej betónu. Rovnako hĺbku určíme bez prieskumu len na základe lokality a predpokladu, pritom sa nedá stále zovšeobecniť zaužívané pravidlo nezámrznej hĺbky 80cm pod terénom.

Bez prieskumu sa dokonca môžete dostať do situácie, že po vykopaní základov bude potrebné zakladanie úplne zmeniť. Príkladom sú veľmi sypké štrkovité pôdy, kde sa vlastne ani nedajú vykopať pásy, lebo sa stále sypú. Alebo naopak v zemi sú roztrúsené obrovské skaly, ktoré by bol problém vykopať a ak by sa to aj podarilo, nalejete namiesto nich kvantum betónu. V oboch prípadoch pritom stačí už v projekte navrhnúť napríklad založenie na doske namiesto na pásoch… Len o tom treba vopred vedieť.

Inžiniersko-geologický prieskum si môžete dať spracovať sami geológom vo Vašom regióne. Kľudne pohľadajte na internete. Mne prešlo cez ruky viacero ponukových cien za prieskumy. “Lieta to” hore dole medzi 800-3000 EUR samozrejme s podrobným popisom výkonov. Laik sa v tých ponukách zvyčajne nevie zorientovať, lebo nevie posúdiť, čo všetko je potrebné k projektu, a za čo platí už v podstate zbytočne. Nahrubo môžem prehlásiť, že na zaplatenie prieskumu drahšieho ako 1500 EUR už musí byť vážny dôvod.

Preto pre naše projekty zabezpečujeme cez overených geológov individuálne nacenenie prieskumu priamo pre Váš dom. Spolu s našim statikom volíme formu prieskumu tak, aby ste zaplatili len za to, čo má pre Váš konkrétny pozemok a plánovaný dom zmysel.

Vedľajšou výhodou prieskumu je, že Vám geológ vie v prípad záujmu spraviť rovno na pozemku studňu. A rovno tak jeden vrt využijeme dvomi spôsobmi – na prieskum a na studňu.

V každom prípade, inžiniersko-geologický prieskum požadujeme k projekcii. Ak sa Vám bude cena zaň zdať vysoká, projekt spracujeme aj bez neho, ale Vy preberáte na seba riziká popísané vyššie!

Súčasťou prieskumu sa môže robiť rovno aj radónový prieskum. Ten slúži na správny návrh protiradónových opatrení v prípade stredného a vysokého radónového rizika. V cenách vyššie s ním neuvažujeme. Orientačne to stojí 250 EUR s DPH.

.