Rodinné domy » Individuálne projekty RD » 549 Rodinný dom, okr. Šaľa

549 Rodinný dom, okr. Šaľa

štúdia: 2018


Novostavba rodinného domu bola navrhovaná v zastavanom území obce. Snahou bolo zachovať tvaroslovie typického vidieckeho domu pretaveného do modernej architektúry.

Zaujímavá je drevená tieniaca konštrukcia pozdĺž celej juhovýchodnej fasády. Jej hlavnou úlohou je pomocou popínavej zelene zabezpečiť v letnom období doplnkové tienenie a príjemnú mikroklímu pri pobyte na terasách.

.