Archív stránky

Pripravte sa na chaos v energetickom označovaní domov!

Od januára 2013 vstupuje do účinnosti revidovaná STN 73 0540-2:2012 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Zavádza novú terminológiu označovania budov. 
Tags: , , ,