Rodinné domy » Katalóg variabilných projektov RD » Prízemné domy – pôdorysy » Vzhľady domu 009-S

Vzhľady domu 009-S

roluj dole a vyber si vzhľad domu

009-S Magnolia

Tradičná sedlová strecha s presahmi

Projekt domu 009-S Magnolia

dole na pôdorys ▼  

009-S Robinia

Moderná sedlová strecha bez presahov

Projekt domu 009-S Robinia

dole na pôdorys ▼  

009-S Tilia

Moderná sedlová strecha bez presahov s predsunutím pred okná izieb

Projekt domu 009-S Tilia

dole na pôdorys ▼  

009-S Alnus

Tradičná pultová strecha s nízkym sklonom s priznanými drevenými trámami

Projekt domu 009-S Alnus

dole na pôdorys ▼  

009-S Taxus

Moderná pultová strecha s nízkym sklonom s omietnutým podbitím a bočnými záveternými stenami

Projekt domu 009-S Taxus

dole na pôdorys ▼  

009-S Platanus

Plochá strecha bez presahov

Projekt domu 009-S Platanus

dole na pôdorys ▼  

009-S Prunus

Plochá strecha s presahmi a bočnými záveternými stenami

Projekt domu 009-S Prunus

dole na pôdorys ▼  

Projekt domu 009-S