Interiér » Komerčný interiér » 092 HESCON, Trenčín

092 HESCON, Trenčín

Priestor zasadačky projekčnej firmy je zároveň aj oddychovou a relaxačnou zónou pre zamestnancov. Návrh vystihuje zameranie firmy a originálne hravé prvky osviežujú čisté línie v jednoduchom modernom dizajne.


štúdia: júl 2016