Interiér » Komerčný interiér » 088 Firemné priestory, Trenčianska Turná

088 Firemné priestory, Trenčianska Turná

Riešené priestory: vstupná viacúčelová hala Varianta 1 | Varianta 2

Požiadavkou investora bolo navrhnúť priestor, kde sa spájajú viaceré funkcie v jednom veľkom prepojenom priestore. Prezentácia firmy bez nutnosti recepcie a zároveň lounge priestor pre zamestnancov. Vzniklo niekoľko verzií.


štúdia: 2016


Varianta 1

Varianta 1 | Varianta 2


Varianta 2

Varianta 1 | Varianta 2