Interiéry » Komerčný interiér » 027 SENSUS, Stará Turá

027 SENSUS, Stará Turá

Riešené priestory: kancelárie

Požiadavkou firmy bolo, aby sa kancelárske priestory upravili efektívne, jednoducho, účelne a rýchlo.


štúdia: máj2015


Kancelárie