Interiér » Foto z realizácií » 656 Rodinný dom, Klobušice

656 Rodinný dom, Klobušice

Niektoré fotografie z tejto realizácie sú od stolárov priamo z montáže nábytku a niektoré nám zaslala zákazníčka, keď si jej dcérka izbičku doplnila o svoje hračky.Všetky priestory projektu:

Kúpeľňa

Foto z realizácie