Info + Ceny » Objednávkové formuláre » Objednávka štúdie RD

Objednávka štúdie RD

Toto je objednávkový formulár na spracovanie prvej fázy – štúdie domu.  Objednávka vás nezaväzuje k objednaniu spracovania kompletného balíka služieb. Druhá projektová fáza sa objednáva nezávisle po ukončení prvej, pretože vopred nevieme čo bude výsledkom štúdie.

 

  Údaje s hviezdičkou sú povinné.

  Kontaktné údaje

  Meno a priezvisko *

  Ulica, číslo *

  Obec*

  PSČ*

  Krajina

  Email* - dobre skontrolujte!

  Telefón *  Fakturačné údaje

  vyberte možnosť*:

  Vypíšte, len ak sa líšia od kontaktných údajov.
  Meno a priezvisko / názov firmy

  Ulica, číslo

  Obec

  PSČ

  Krajina

  IČO

  DIČ

  IČ DPH  Miesto stavby

  Údaje o pozemku, na ktorom budete stavať. Potrebné pre vybavenie stavebného povolenia. Bude vyplnené v projekte.
  Obec *

  Katastrálne územie *

  Parcelné čísla *

  Okres *

  Upozornenie: Ak sa počas projektovania niečo s pozemkami zmení (zlúčenie, prečíslovanie, prikúpenie a pod.) informujte nás.

  Stavebník
  Stavebník bude žiadateľom o stavebné povolenie a tieto údaje budú vyplnené v projekte.

  Vyberte možnosť*:

  Nižšie vyplňte len ak sa líši od kontaktných alebo fakturačných údajov:
  Meno a priezvisko / názov firmy

  Ulica, číslo

  Obec

  PSČ

  Krajina


  Kalkulácia
  Priložte kalkuláciu z mailu, ktorý sme Vám zaslali.
  Príloha iba vo formáte PDF.
  Názov nemôže obsahovať medzery a interpunkciu. Podľa potreby premenujte, aby sa príloha dala poslať.


  Poznámky
  (Napríklad, ak sme sa už na niečom dohodli...)


  Obchodné podmienky:
  Na základe objednávky bude vystavená prvá faktúra na sumu 40 % z celkovej ceny štúdie. Ceny uvedené v objednávke sú uvádzané s DPH.

  Na štúdii spracovateľ začne pracovať po zaplatení tejto faktúry. Štúdia bude považovaná za hotovú po vzájomnej dohode. Druhá koncová faktúra bude vystavená po ukončení štúdie. Finálna cena štúdie bude prispôsobená podľa finálnej úžitkovej plochy domu podľa platného cenníka pre objednaný balík služieb. Cenníky balíkov budú zaslané mailom spolu potvrdením objednávky.

  Súhlasím s obchodnými podmienkami:


  Súhlasím so spracovaním osobných údajov:


  Upozornenia
  - Dobre si prekontrolujte vypísanú objednávku. Po stlačení tlačidla Odoslať nie je možnosť robiť úpravy a objednávka bude odoslaná. Ale nemajte obavy, ak napíšete niečo chybne, pokojne sa ozvite, objednávku spolu upravíme...

  .