Objednávka projektu

Toto je objednávkový formulár na spracovanie projektu. Objednávkový formulár je rovnaký pre všetky balíky služieb. K objednávke sa prikladá kalkulácia. Kalkuláciu na samotný projekt vám pripravíme individuálne a spoločne si ju odsúhlasíme.

 

Údaje s hviezdičkou sú povinné.

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko *

Ulica, číslo *

Obec*

PSČ*

Krajina

Email* - dobre skontrolujte!

Telefón *Fakturačné údaje

vyberte možnosť*:

Vypíšte, len ak sa líšia od kontaktných údajov.
Meno a priezvisko / názov firmy

Ulica, číslo

Obec

PSČ

Krajina

IČO

DIČ

IČ DPHMiesto stavby

Údaje o pozemku, na ktorom budete stavať. Potrebné pre vybavenie stavebného povolenia. Bude vyplnené v projekte.
Obec *

Katastrálne územie *

Parcelné čísla *

Okres *

Upozornenie: Ak sa počas projektovania niečo s pozemkami zmení (zlúčenie, prečíslovanie, prikúpenie a pod.) informujte nás.

Stavebník
Stavebník bude žiadateľom o stavebné povolenie a tieto údaje budú vyplnené v projekte.

Vyberte možnosť*:

Nižšie vyplňte len ak sa líši od kontaktných alebo fakturačných údajov:
Meno a priezvisko / názov firmy

Ulica, číslo

Obec

PSČ

Krajina


Kalkulácia
Priložte kalkuláciu z mailu, ktorý sme Vám zaslali.
Príloha iba vo formáte PDF.
Názov nemôže obsahovať medzery a interpunkciu. Podľa potreby premenujte, aby sa príloha dala poslať.


Poznámky
(Napríklad, ak sme sa už na niečom dohodli...)


Obchodné podmienky
Na základe objednávky bude vystavená prvá faktúra na sumu 40 % z celkovej ceny projektu. Na projekte spracovateľ začne pracovať po zaplatení tejto faktúry. Zmeny v projekte oproti dohodnutým vstupným podkladom vyvolané objednávateľom počas riešenia projektu budú kalkulované naviac. Dodávateľ bude mailom informovať objednávateľa o aktuálnej cene projektu na základe vyvolaných zmien. Objednávateľ v prípade záujmu o zapracovanie zmeny svoj súhlas s kalkuláciou potvrdí mailom. Koncová cena projektu môže byť preto prispôsobená všetkým vznikajúcim zmenám počas projektu, ktoré sú vzájomne odsúhlasené.

Súhlasím s obchodnými podmienkami:


Súhlasím so spracovaním osobných údajov:


Upozornenia
- Dobre si prekontrolujte vypísanú objednávku. Po stlačení tlačidla Odoslať nie je možnosť robiť úpravy a objednávka bude odoslaná. Ale nemajte obavy, ak napíšete niečo chybne, pokojne sa ozvite, objednávku spolu upravíme...

.