Info + Ceny » Objednávkové formuláre » Objednávka projektu RD

Objednávka projektu RD

Toto je objednávkový formulár na spracovanie projektu RD. Objednávkový formulár je rovnaký pre všetky balíky služieb. K objednávke sa prikladá kalkulácia. Kalkuláciu na samotný projekt vám pripravíme individuálne a spoločne si ju odsúhlasíme.

 

  Údaje s hviezdičkou sú povinné.

  Kontaktné údaje

  Meno a priezvisko *

  Ulica, číslo *

  Obec*

  PSČ*

  Krajina

  Email* - dobre skontrolujte!

  Telefón *  Fakturačné údaje

  vyberte možnosť*:

  Vypíšte, len ak sa líšia od kontaktných údajov.
  Meno a priezvisko / názov firmy

  Ulica, číslo

  Obec

  PSČ

  Krajina

  IČO

  DIČ

  IČ DPH  Miesto stavby

  Údaje o pozemku, na ktorom budete stavať. Potrebné pre vybavenie stavebného povolenia. Bude vyplnené v projekte.
  Obec *

  Katastrálne územie *

  Parcelné čísla *

  Okres *

  Upozornenie: Ak sa počas projektovania niečo s pozemkami zmení (zlúčenie, prečíslovanie, prikúpenie a pod.) informujte nás.

  Stavebník
  Stavebník bude žiadateľom o stavebné povolenie a tieto údaje budú vyplnené v projekte.

  Vyberte možnosť*:

  Nižšie vyplňte len ak sa líši od kontaktných alebo fakturačných údajov:
  Meno a priezvisko / názov firmy

  Ulica, číslo

  Obec

  PSČ

  Krajina


  Kalkulácia
  Priložte kalkuláciu z mailu, ktorý sme Vám zaslali.
  Príloha iba vo formáte PDF.
  Názov nemôže obsahovať medzery a interpunkciu. Podľa potreby premenujte, aby sa príloha dala poslať.


  Poznámky
  (Napríklad, ak sme sa už na niečom dohodli...)


  Obchodné podmienky
  Na základe objednávky bude vystavená prvá faktúra na sumu 40 % z celkovej ceny projektu. Na projekte spracovateľ začne pracovať po zaplatení tejto faktúry. Zmeny v projekte oproti dohodnutým vstupným podkladom vyvolané objednávateľom počas riešenia projektu budú kalkulované naviac. Dodávateľ bude mailom informovať objednávateľa o aktuálnej cene projektu na základe vyvolaných zmien. Objednávateľ v prípade záujmu o zapracovanie zmeny svoj súhlas s kalkuláciou potvrdí mailom. Koncová cena projektu môže byť preto prispôsobená všetkým vznikajúcim zmenám počas projektu, ktoré sú vzájomne odsúhlasené.

  Súhlasím s obchodnými podmienkami:


  Súhlasím so spracovaním osobných údajov:


  Upozornenia
  - Dobre si prekontrolujte vypísanú objednávku. Po stlačení tlačidla Odoslať nie je možnosť robiť úpravy a objednávka bude odoslaná. Ale nemajte obavy, ak napíšete niečo chybne, pokojne sa ozvite, objednávku spolu upravíme...

  .